Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelun sopimukset allekirjoitettu

28 kesäkuuta 2018
Espoon ja Salon välisen oikoradan yleissuunnittelu alkaa toden teolla. Radan yleissuunnitelman sopimukset allekirjoitettiin torstaina 28.6.2018.
Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnittelun sopimukset allekirjoitettiin 28.6.2018

Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnittelun sopimukset allekirjoitettiin 28.6.2018

Hankkeen suunnittelukonsultteina ovat Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja Pöyry Finland Oy. Suunnitteluhanke käynnistyi kolmen kuukauden kehitysvaiheella ja nyt edetään varsinaiseen suunnittelun toteutusvaiheeseen. Espoo–Salo-oikorata on ainutlaatuinen hanke, jossa ratavälille suunnitellaan 95 kilometriä täysin uutta junarataa. Oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta, jonka muut osat ovat Espoo-rata, Salo–Turku-rataväli ja Turun ratapihat.

– Tämä on tärkeä virstanpylväs hankkeen etenemiselle. Ratageometrian ohella suunnitellaan muun muassa tunneleita, siltoja, teitä ja katuja sekä selvitetään radan vaikutukset ja rakennuskustannukset. Radan yleissuunnittelu kestää vuoden 2020 loppuun, jonka jälkeen oikoradalle tehdään vielä lakisääteinen ratasuunnitelma ennen rakentamispäätöstä, projektipäällikkö Heidi Mäenpää Liikennevirastosta kertoo.

Oikorata suunnitellaan yhdessä ja osatehtävittäin

Rataosuus on jaettu kolmeen osuuteen, ja kukin suunnittelukonsultti vastaa yhdestä osuudesta. Suunnittelu tehdään maakuntakaavan linjauksen mukaisesti ja mallintamalla. Sitowise Oy:n Seppo Veijovuoren mukaan Espoon ja Lohjan välisen osuuden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ratakäytävän ympärillä olevaan monimuotoiseen ympäristöön ja osin tiiviiseen asutukseen.

– Erityisen haastavia ovat Lohjanharjun kohta ja liitynnät Hanko–Hyvinkää-radalle. Rataosalle suunnitellaan myös varaukset tulevaisuuden asemille lähiliikenteen tarpeet huomioiden, Veijovuori kertoo.

Lohja–Suomusjärvi-välistä vastaavan Pöyry Finland Oy:n Kari Fagerholm kertoo rataosuuden edellyttävän laaja-alaista suunnittelua, jotta radan vaikutukset ja tekniset ratkaisut saadaan optimoitua mahdollisimman toimiviksi.

– Kehitysvaiheen aikana olemme valmistautuneet radan suunnitteluun poikkeuksellisen hyvin ja perehtyneet suunnittelukohteeseen huolellisesti, Fagerholm sanoo.

Suomusjärvi–Salo-ratavälin suunnittelussa korostuu radan sijoittaminen luontoon ja maisemaan huomioiden sen vaikutukset myös ihmisiin ja tieyhteyksiin. Osuuden teknisesti haastavin kohde on Lukkarinmäen kohdalla Salon kaupunkiin ja kaupunkirakenteeseen tultaessa.

– Yleissuunnittelun nyt alkaessa meillä on käytettävissämme yhdessä laadittu suunnitteluaikataulu, jossa on huomioitu myös suunnittelua palveleva sidosryhmien ja asukkaiden kanssa käytävä vuoropuhelu, rataosuudesta vastaavan Ramboll Finland Oy:n Markku Salo toteaa.

Toteutuessaan nopea Helsinki–Turku-junayhteys toisi lisää sujuvuutta ihmisten liikkumiseen, uusia mahdollisuuksia alueiden kehitykseen ja kasvuun sekä yhdistäisi Suomen rataverkon tiiviimmin osaksi kansainvälisiä liikenneyhteyksiä.

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Markku Salo, Ramboll Finland Oy; Kari Onniselkä, Ramboll Finland Oy; Kari Melander, Ramboll Finland Oy; Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy; Kari Fagerholm, Pöyry Finland Oy; Heidi Mäenpää, Liikennevirasto; Seppo Veijovuori Sitowise Oy; Mirja Noukka, Liikennevirasto; Markus Väyrynen, Sitowise Oy; Laura Järvinen, Sitowise Oy

Kuva: Jani Kohtanen

Lisätietoja
Projektipäällikkö Heidi Mäenpää, Liikennevirasto, puh. 029 534 3819, heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi
Projektipäällikkö Seppo Veijovuori, Sitowise Oy, puh. 020 747 6057, seppo.veijovuori@sitowise.com
Projektipäällikkö Kari Fagerholm, Pöyry Finland Oy, puh. 010 33 26449, kari.fagerholm@poyry.com
Projektipäällikkö Markku Salo, Ramboll Finland Oy, puh. 0400 711 261, markku.salo@ramboll.fi

Hanke verkossa
Espoo–Salo-oikorata
Helsinki–Turku nopea junayhteys


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut