Siru Koski infraprojektinjohdon suunnittelupäälliköksi

01 maaliskuuta 2018
Koski vaihtoi Liikenneviraston virkanaisesta konsultiksi.

Ota yhteyttä

Siru Koski

Suunnittelupäällikkö, infraprojektinjohto
P: +358 (40) 7232044

Tommi Jalkanen

Johtaja, Infraprojektinjohto, Länsi-ja Pohjois-Suomi
P: +358 50 412 6410

Liikenneviraston hankesuunnitteluosaston apulaisjohtajana aikaisemmin toiminut Siru Koski on nimitetty Rambollin infraprojektinjohdon suunnittelupäälliköksi.

- Liikenneviraston hankesuunnitteluosasto vastaa muun muassa ratahankkeiden ratalainmukaisesta suunnittelusta ja väylähankkeiden vaikutusten arvioinnista. Lisäksi siellä tehdään ratojen kehittämiseen liittyviä esi- ja tarveselvityksiä sekä varmistetaan radanpitäjän näkemysten huomiointi maankäyttöasioissa yleis- ja asemakaavatasoilla, Koski kertoo.

Koski toimi myös useissa kehittämis- ja yhteistyöryhmissä jäsenenä ja puheenjohtajana. Hänellä on takanaan lähes 10 vuoden virkamiesura.

- Ratahallintokeskuksessa aloitin vuonna 2008 ja Liikenneviraston palveluksessa olin väylävirastojen yhdistymisen myötä vuodesta 2010 lähtien. Ratahallintokeskusta ennen työskentelin 9 vuotta HKL:n palveluksessa, vastaten raitiotieratojen kunnossapidosta – ja rakennuttamisesta.

Siru Koskella on pitkän rataosaamisensa lisäksi aito kyky asettua asiakkaan asemaan.

- Saimme Sirusta sopivasti täydennystä jo ennestään vahvaan rataosaajien joukkoon. Tarkoituksenamme on kehittää ja vahvistaa suunnitteluttamista luontevaksi osaksi toimintaamme. Sirulla on ulospäinsuuntautuvana henkilönä ja entisenä tilaajana vahva tuntemus asiakaskenttäämme, josta on hänelle varmasti hyötyä suunnittelupäällikön roolissa, iloitsee infraprojektinjohdon sektorijohtaja Tommi Jalkanen.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut