dcsimg 360-arviointi mittaa yhteistyötä ja johtamista - Ramboll Finland Oy
    
|
17. lokakuuta 2017

360-arviointi mittaa yhteistyötä ja johtamista

Rambollin johdon konsultointi (RMC) on rakentanut sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen ajanmukaisen, nopeasti verkossa toteutettavan, selkeästi omaksuttavan ja erittäin informatiivisen 360-arvioinnin.
 
RMC:n 360 on menettely, jossa arvioitava asiantuntija ja/tai esimies saa kattavaa palautetta kollegoiltaan ja/tai johdettaviltaan sekä tarvittaessa asiakkailtaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan omasta toiminnastaan.

Johtamista ja yhteistyötä tarkastellaan osa-alueittain, esimerkiksi toiminnan arvoperustan, suorituksen johtamisen / suoriutumisen ja viestinnän kautta. Kussakin osa-alueessa on numeerisesti arvioitavia väittämiä sekä näitä tarkentavia vapaan sanan osioita. Arvioinnin lopputuloksessa, 360-raportissa, henkilön itsearviointia verrataan muiden antamaan palautteeseen.

360-arviointia voidaan hyödyntää niin yksilöiden, ryhmien (tiimit ja johtoryhmät) kuin koko organisaation kehittämisessä. Työkalu tarjoaa yhteistyön ja johtamisen mittarin muutoksissa ja projekteissa, ja sitä voidaan hyödyntää niin esimiesvalmennuksissa kuin esim. hyvinvointikyselyjen rinnalla.

Rambollin 360-arvioinnin kehittämisestä vastannut Juha Arikoski kertoo arvioinnin olevan nopea toteuttaa. ”Yhden arvioinnin tekee 5-10 minuutissa ja tulokset paketoidaan selkeäksi ja helppolukuiseksi raportiksi. Olennaista on kuitenkin huolehtia arvioinnin analysoinnista sekä henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laatimisesta arvioinnin pohjalta.”

”Keskeistä Rambollin 360-arvioinnissa on systemaattinen ja syvällinen purkumenettely, jossa arvioinnin tuloksia tarkastellaan yksilön, hänen ryhmänsä, organisaation ja tarvittaessa asiakkaankin näkökulmista. RMC:n ainutkertainen purkumenettely vahvistaa arvioinnin sisäistä vaikuttavuutta ja varmistaa palautteen vastaanottajan kehittymisen. Olemme ehtineet jo hyödyntää 360-arviointia omissa PDP -keskusteluissamme ja ulkoisen asiakkaamme PRT Forest Groupin esimiesvalmennuksessa,” kertoo Arikoski.

Juha Arikoski
Director, Leadership
+358414666024
juha.arikoski@ramboll.fi