Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston suunnittelu käynnistyy

26 lokakuuta 2016
Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on saada asukkaiden käyttöön monipuolisia virkistysmahdollisuuksia tarjoava, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen puisto, joka muodostaa luontevan jatkumon jo rakenteilla olevan pohjoisosan kanssa. Helsingin kaupungin tilaaman hankkeen suunnittelusta vastaa Ramboll Finland.
Hyväntoivonpuisto Jätkäsaari Helsinki

Hyväntoivonpuisto Jätkäsaari Helsinki

Ota yhteyttä

Aino-Kaisa Nuotio

Maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu

─ Jätkäsaaren kaava on hyvin tiivis, joten lähes kaikki vihreä istutetaan alueen puistoihin. Asukkailla on suuret odotukset puistojen suhteen, kertoo puistojen ja katuympäristön suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Petra Rantalainen Helsingin kaupungilta.

Hankkeen haasteena on luoda uusi puisto tyhjään maisemaan. Puistoalueen koko on 3,7 hehtaaria. Kaikki on uutta maastonmuotoilusta lähtien.

─ Puistoon suunnitellaan visuaalisesti näyttävää ja vaihtelevaa maastonmuotoilua vaativiin pohjaolosuhteisiin. Alueella hyödynnetään ylijäämämaita soveltuvissa rakenteissa. Muotoilussa huomioidaan äärevät ilmasto-olot ja pyritään samalla tukemaan miellyttävän pienilmaston muodostamista, sanoo projektipäällikkö Aino-Kaisa Nuotio Rambollista.

Myös kasvivalinnoilla vaikutetaan pienilmastoon, tuulisuuden lieventämiseen ja auringolta suojaavien puistotilojen syntymiseen. Maaston korkeuserot suunnitellaan siten, että alueelle muodostuu luonteva hulevesien hallintajärjestelmä ja tulvareitistö.

Helsingin ensimmäinen tietomallinnettu puistohanke

Hankkeessa yhdistyy Rambollin monialainen osaaminen niin maisema-, alue- ja kunnallistekniikan, geotekniikan kuin rakenne- ja sähkösuunnittelunkin osalta. Puiston suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä suunnitteluryhmän eri alojen asiantuntijoiden kesken tietomallia hyödyntäen. Tällä varmistetaan koko rakenteen toimivuus ja erityisesti visuaaliselle ympäristölle asetettujen laatutavoitteiden saavuttaminen ja toimivuuden varmistaminen.

─ Tietomallinnusta puistojen osalta ollaan Helsingissä vasta aloittamassa. Hyväntoivonpuiston eteläosa on kaupungin ensimmäinen puistohanke, joka tehdään mallintamalla. Toivomme saavamme erityisesti maastonmuotojen osalta kokouksiin hyvää ja havainnollistavaa materiaalia, Rantalainen toteaa.

Puistosuunnitelman tietomallit ovat hyödynnettävissä osana koko Jätkäsaarta kuvaavaa aluetietomallia. Hankkeella on käytössä myös Rambollin projektiportaali. Asioiden varhaisella yhteensovittamisella varmistetaan suunnittelun laatu ja suunnitteluaikataulun pitävyys.

─ Suunnittelijoiden on pystyttävä mielikuvissa luomaan uusi maisema haastaviin olosuhteisiin. Tässä hankkeessa Ramboll on luonut projektiportaalin, jossa alueen asukkaille ja tuleville käyttäjille annetaan jo hankkeen alkuvaiheessa mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Rambollilla on vahva kokemus Länsisataman ja Jätkäsaaren alueella, joten uskon, että teemme tästä yhdessä hienon puiston, Rantalainen sanoo.

Tutustu suunnitelmiin projektiportaalissa

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut