Kauhavan moderni monitoimitalo kokoaa rambollaista osaamista

16 helmikuuta 2017
Kauhavan kaupunki rakennuttaa purettavan sisäilma- ja kosteusvaurioituneen koulurakennuksen tilalle modernin monitoimitalon. Ramboll vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta käsittäen rakenne-, LVISA-, geo- sekä arkkitehtisuunnittelun.

Ota yhteyttä

Markku Savela

Yksikönpäällikkö, rakennetekniikka, Pohjanmaa
P: +358 40 066 4302

Näistä jälkimmäisessä yhteistyökumppaneina toimivat pääsuunnittelija Mikko Uotila (Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy) ja arkkitehtisuunnittelija Jorma Keskikiikonen (Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy).

Monitoimitaloon sijoittuvat ala- ja yläkoulu, lukio, nuoriso- ja liikuntatilat sekä jakelukeittiötoiminnat.
― Hankkeella tavoitellaan sisäisiä synergiaetuja esimerkiksi aineopetustilojen optimaalisella ryhmittämisellä, tilatehokkuuden parantamisella sekä uusia opetussuunnitelmia ja muuntojoustavaa oppimisympäristöajattelua huomioimalla. Hanke on myös mukana valtakunnallisessa Paremman laadun puolesta -kehittämisprojektissa, kertoo Kauhavan kaupungin rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinne.

Monitoimitalon kokonaissuunnittelussa huomioidaan uusin tieto ja ohjeistukset moderneista oppimisympäristöistä. Lisäksi pyritään kestävää kehitystä ja energiataloutta tukeviin suunnitteluratkaisuihin. Rakennuksen kaikissa vaiheissa noudetaan esimerkiksi KUIVAKETJU2010-kosteudenhallinnan toimintamallia.

Suunnittelutyö valmistuu syksyllä 2017. Monitoimitalon rakentaminen ajoittuu vuosille 2018 ja 2019, ja uusi monitoimitalo otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa.

Rambollin kokonaispalveluiden pioneerikohde Pohjanmaalla

Monitoimitalohanke kokoaa yhteen geo-, rakenne- ja LVISA -suunnitteluosaamisen ja on tässä mittaluokassa Rambollin ensimmäinen kokonaissuunnittelukohde Pohjanmaalla. Monitoimitalon kaltaisten uusien suunnittelu- ja rakennushankkeiden myötä Ramboll on vahvistanut tarjontaansa Pohjanmaan kasvualueella.

― Rambollilla on Pohjanmaalla jo ennestään monipuolista toimintaa. Nyt olemme laajentaneet myös rakennetekniikkaan sekä LVIA- ja sähkötekniikan suunnitteluun ja ratkaisuihin ja rekrytoineet uusia osaajia. Rambollin paikallinen palvelutarjonta on siis yhä vankempaa, Seinäjoen rakennetekniikka-yksikön päällikkö Markku Savela korostaa.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut