Ramboll mukana selvittämässä Helsinki–Tallinna-tunnelihanketta

14 helmikuuta 2017
Ramboll on mukana selvittämässä Helsingin ja Tallinnan välille kaavaillun kiinteän yhteyden toteutettavuutta.
FinEstLink

FinEstLink

Ota yhteyttä

Pasi Rajala

Johtaja, kaupunki- ja aluesuunnittelu, Espoo
P: +358 400 838 641

FinEstLink-hankkeen tavoitteena on tehdä laaja-alainen selvitys Helsingin ja Tallinnan välisen kiinteän yhteyden toteutettavuudesta tulevaa päätöksentekoa varten. Ramboll yhdessä Siton, Strafican, Kaupunkitutkimus TA:n ja Pöyry Finlandin kanssa tutkii, onko kiinteälle yhteydelle riittävät perusteet vai tulisiko liikenneyhteyksien kehittämisen jatkossakin perustua laivaliikenteeseen.

─ Tunneliprojekti on erityisen kiinnostava kaupunkikehityksen kannalta. Hankkeessa tutkitaan muun ohella sitä, millaisia uusia yhteisiä kehittämismahdollisuuksia uusi yhteys voisi saada aikaan Helsinki–Tallinna-kaksoiskaupungille ja millaisia taloudellisia vaikutuksia hankkeella olisi, kertoo projektinjohtaja Pasi Rajala Rambollista.

Sekä kiinteälle rautatieyhteydelle että laivaliikenteen kehittämiselle laaditaan hyöty-kustannusvertailut ja vaikuttavuusarviot. Selvityksessä otetaan kantaa muun muassa työ- ja vapaa-ajan matkustamiseen ja niiden kehittymiseen. Lisäksi hankkeessa selvitetään myös eri vaihtoehtojen epäsuoria taloudellisia vaikutuksia kaupunkikehitykseen ja sitä kautta esimerkiksi tuottavuuteen, työmarkkinoiden kehitykseen ja maankäyttöön.

Selvitys valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut