dcsimg Rambollille puitesopimus ELY-keskusten pima-projekteista - Ramboll Finland Oy
    
|
Rambollille puitesopimus ELY-keskusten pima-projekteista
30. marraskuuta 2016

Rambollille puitesopimus ELY-keskusten pima-projekteista

Suomessa järjestettiin ELY-keskusten tilaamat pilaantuneen maan (pima) tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut uudelleen. Pirkanmaan ELY-keskus organisoi nyt valtakunnallisesti kaikki pima-projektit. Ramboll on yksi tehtävään valitusta kolmesta puitesopimuskonsultista.
 

Suomessa ympäristöviranomaiset tekevät vuosittain 250–300 päätöstä pilaantuneiden maiden puhdistamisesta. Merkittävä määrä kohteita odottaa kunnostus- tai muita riskinhallintatoimia. Rakentaminen ja maankäytön muutos ovat keskeisiä syitä alueiden kunnostamiselle. Tavoitteena on saada riskit ympäristölle ja ihmisten terveydelle hallintaan.

– Valtakunnallisen pima-strategian tavoitteena on puhdistaa kaikki merkittävät pohjavesialueilla olevat kohteet vuoteen 2027 mennessä. Valitsimme Rambollin kumppaniksemme, koska etsimme koko Suomen alueella toimivaa ammattitaitoista ympäristöalan konsulttia, jolla on asiantunteva henkilökunta, laaja yhteistyöverkosto ja monipuolinen palvelutarjonta, sanoo projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta (PIRELY).

PIRELYstä käsin koordinoidaan valtion jätehuoltotyöt, kunnostushankinnat ja kunnostusavustukset. Tehtävään kuuluu myös pilaantuneiden maiden kokeilu- ja kehittämishanke, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

– Pääsemme mukaan poikkeuksellisen mielenkiintoisiin hankkeisiin. Työt ovat eri puolilla Suomea, joten Rambollin kattavan aluetoimistoverkoston merkitys korostuu. Monialaisissa toimeksiannoissa pääsemme hyödyntämään laajaa asiantuntijaosaamistamme, sanoo toimialapäällikkö Kimmo Järvinen Rambollista.

Rambollilla käynnissä olevia PIRELYn tilaamia pima-hankkeita:
• Lappeenrannan entisen kaatopaikan tutkimukset ja riskinarvio
• Öljypilaantuneen maaperän tutkimukset ja riskinarvio Kemissä
• Pohjaveden liuotinpilaantuman tutkimukset ja riskinarvio Kurikassa
• Houraatin entisen ampumaradan tutkimukset ja riskinarvio Kokkolassa
• Kontiolahden Onttolan vanhan ampumaradan kunnostuksen valvonta

Puitesopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun ja sitä on mahdollisuus jatkaa yhdellä vuodella.

Ota yhteyttä

Kimmo Järvinen
Toimialapäällikkö, Site solutions
+ 358 40 083 3147
kimmo.jarvinen@ramboll.fi