dcsimg Energia - Ramboll Finland Oy
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia

Energia- ja biotalousalan nopea kehitys vaatii uudenlaista osaamista. EU:n tavoitteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi aktivoivat laajoja energiasektorin muutoksia  jäsenmaissa. Kansallisesti  energia- ja biotalouskenttää muokkaavat jätehuollon lainsäädännön muutokset. Yritykset ottavat käyttöön tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja  sekä hyödyntävät avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Alueet, kaupungit ja valtiot vastaavat toimenpiteillään kasvaviin ekologisuuden vaatimuksiin. Ne kilpailevat yrityksistä ja asukkaista  kestävällä aluekehityksellä, jossa korostuu vahva energiafokus.

 
 
Lue lisätietoja energia-alan konsultointipalveluistamme englanniksi Rambollin kansainväliseltä verkkosivustolta.

Lisäksi meillä on kattava osaaminen päästömittauksissa ja ilmanlaatuasioissa.

 

Energiakonsultoinnin esite

 
Lisätietoa

Tarjoamme yksityis- ja julkissektorin asiakkaille luotettavia, ammattitaitoisia energia-alan konsultointipalveluja.

Energiavideo

Tarjoamme monipuolisia merituulivoimaan, jäte-energiaan, lämpövoimaan ja kaukolämpöön  liittyviä konsultointipalveluita.

Katso Rambollin energiavideo


Ota yhteyttä

Thomas Rand
Thomas Rand
Toimitusjohtaja, Ramboll Energy
+45 5161 8610
tr@ramboll.com
Peter Heymann Andersen
Peter Heymann Andersen
Managing Director, Transport
+45 5161 8454
peha@ramboll.com