Energia

Energia- ja biotalousalan nopea kehitys vaatii uudenlaista osaamista. Alueet, kaupungit ja valtiot vastaavat toimenpiteillään kasvaviin ekologisuuden vaatimuksiin. Ne kilpailevat yrityksistä ja asukkaista  kestävällä aluekehityksellä, jossa korostuu vahva energiafokus.

Ota yhteyttä

Thomas Rand

Toimitusjohtaja, Ramboll Energy
P: +45 5161 8610

Peter Heymann Andersen

Managing Director, Transport
P: +45 5161 8454
EU:n tavoitteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi aktivoivat laajoja energiasektorin muutoksia  jäsenmaissa. Kansallisesti  energia- ja biotalouskenttää muokkaavat jätehuollon lainsäädännön muutokset. Yritykset ottavat käyttöön tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja  sekä hyödyntävät avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisätietoja energia-alan konsultointipalveluistamme englanniksi Rambollin kansainväliseltä verkkosivustolta.

Lisäksi meillä on kattava osaaminen päästömittauksissa ja ilmanlaatuasioissa.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut