dcsimg Energia - Ramboll Finland Oy
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia

Energia- ja biotalousalan nopea kehitys vaatii uudenlaista osaamista. Alueet, kaupungit ja valtiot vastaavat toimenpiteillään kasvaviin ekologisuuden vaatimuksiin. Ne kilpailevat yrityksistä ja asukkaista  kestävällä aluekehityksellä, jossa korostuu vahva energiafokus.

 
 
EU:n tavoitteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi aktivoivat laajoja energiasektorin muutoksia  jäsenmaissa. Kansallisesti  energia- ja biotalouskenttää muokkaavat jätehuollon lainsäädännön muutokset. Yritykset ottavat käyttöön tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja  sekä hyödyntävät avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisätietoja energia-alan konsultointipalveluistamme englanniksi Rambollin kansainväliseltä verkkosivustolta.

Lisäksi meillä on kattava osaaminen päästömittauksissa ja ilmanlaatuasioissa.

 

 

Energiakonsultoinnin esite

 
Lisätietoa

Tarjoamme yksityis- ja julkissektorin asiakkaille luotettavia, ammattitaitoisia energia-alan konsultointipalveluja.

Energiavideo

Tarjoamme monipuolisia merituulivoimaan, jäte-energiaan, lämpövoimaan ja kaukolämpöön  liittyviä konsultointipalveluita.

Katso Rambollin energiavideo


Ota yhteyttä

Thomas Rand
Thomas Rand
Toimitusjohtaja, Ramboll Energy
+45 5161 8610
tr@ramboll.com
Peter Heymann Andersen
Peter Heymann Andersen
Managing Director, Transport
+45 5161 8454
peha@ramboll.com