dcsimg Energiassuunnittelu - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiassuunnittelu

Tehokas ja ekologinen energiajärjestelmä  pohjautuu ammattitaidolla laadittuun  energiastrategiaan ja strategian pohjalta laadittuihin  energian tuotantoa, siirtoa, jakelua ja käyttöä koskeviin suunnitelmiin.  Energiastrategiaa  tarvitaan  yrityksissä eri tasoilla, teollisuus-, toimisto-  ja  asuinalueilla sekä kunta- ja  aluehallinnossa, aina kansalliselle tasolle saakka. Kestävä kehitys ja ekologisuus ovat konkreettinen osa alue- ja kaupunkisuunnittelua, joka vaatii monipuolista osaamista uusista energiaratkaisuista ja energiansäästöstöstä.

 
 
 

Tuemme asiakkaitamme energiastrategioiden ja niihin liittyvien suunnitelmien laatimisessa. Osaamisemme kattaa koko energia-arvoketjun polttoaineiden saatavuudesta tehokkaaseen energian käyttöön yritys- ja aluetasolla.

Energiastrategioihin liittyviä palveluitamme

  • Markkina- ja kysyntäselvitykset
  • Polttoaine- ja teknologiaselvitykset
  • Alue- ja kaupunkikehitykseen liittyvät energiaratkaisut sekä tuotannon että energian tehokkaan käytön osalta
  • Strategisen tason vaikutusarviot , esim. ilmastovaikutukset, elinkeinovaikutukset, investoinnit ja kustannukset
  • Strategian laatiminen – mikä on tulevaisuuden visio ja siihen johtava kehityspolku
  • Toimintakonseptien ja liiketoimintamallien laatiminen
  • Teknisten konseptien suunnittelu
  • Toteutettavuustarkastelut (pre-feasibility studies)
  • Hankekehityksen palvelut

Lue lisätietoja energiastrategiaan ja -suunnitteluun liittyvistä konsultointipalveluistamme englanniksi Rambollin kansainväliseltä verkkosivustolta.