Energiatehokkuus

Kun energiatehokkuus paranee, ympäristöhaitat vähenevät. Älykkäiden ratkaisujen ei tarvitse heikentää mukavuutta tai vähentää tuottoa. Tarjoamme monipuolisia energiatehokkuuteen liittyviä konsultointipalveluita. 

Ota yhteyttä

Markku Ahonen

Johtava asiantuntija, Kiinteistöjen energiatehokkuus
P: +358 50 441 8010

Tehokas energiankäyttö hillitsee ilmastonmuutosta

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Parempi energiatehokkuus pienentää päästöjä, alentaa energiakustannuksia, vähentää tuontienergian tarvetta ja lisää  energiaomavaraisuutta.

Säännöllinen energiakatselmus suurille yrityksille

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivin edellyttämä energiatehokkuuslaki edellyttää suurilta yrityksiltä säännöllistä energiakatselmusta. Neljän vuoden välein tehtävässä energiakatselmuksessa kuvataan yrityksen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet. Lisäksi tehdään lainmukaiset kohdekatselmukset, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kyseisen kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Yrityskatselmuksia voivat tehdä vain siihen pätevöityneet henkilöt. Tarjoamme yrityksellenne pätevien asiantuntijoidemme tuottaman tehokkaan katselmusprosessin. Tuemme yritystänne myös ISO 50001 -energiahallintajärjestelmän, ISO 140001 -ympäristöjärjestelmän ja Motivan energiatehokkuusjärjestelmän hyödyntämisessä lain mahdollistavana energiakatselmuksen korvaajana.

Energiatehokkuuteen liittyvät palvelumme

 • Alueelliset energiaratkaisut
 • Yritysten energiaratkaisut 
 • Kiinteistöjen energiatehokkuuspalvelut

Esimerkkihankkeitamme

 • Pihlajamäen ala-asteen peruskorjaushankkeen energiakoordinointi ja energiasuunnittelu / Helsingin kaupungin rakennusvirasto
 • Levin matkailukeskuksen rakennuskannan  ja rinnetoimintojen energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden määrittäminen  osana laajempaa Levin infrastruktuuriin liittyvää selvitystyötä / Kittilän Elinkeinopalvelut KIDEVE
 • As Oy Nahkakeskustalon tarveselvitys sisältäen korjaustarpeet ja niiden vaikutukset energiatehokkuuteen, Helsinki / Eläkekassa Verso
 • Energiamallinnukseen ja –simulointiin perustuva selvitys rakennuksen peruskorjauksessa toteutettavien energiatehokkuuden parannustoimenpiteiden vaikutuksista / HKR-rakennuttaja
 • Kahden asuinkerrostalon korjausrakentamisen energiatehokkuusselvitys ja energialaskenta / VVO-yhtymä Oyj, Tampere ja Jyväskylä
 • Tampereen Härmälänrannan asuinalueen aurinkoenergiaselvitys / Tampereen kaupunki
 • Aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuudet Tampere-talon energiatehokkuuden parantamiseksi,  potentiaalin määritys  ja ratkaisujen alustava konseptisuunnittelu
 • Tampereen Vuoreksen energiatehokkaan paritaloalueen konseptisuunnittelu ja energialaskenta / Rakennusliike Markku Haataja Oy
 • Kuhasalon jätevedenpuhdistamon energiatehokkuutta parantavan lämpöpumppuhankkeen yleissuunnittelu / Joensuun Vesi

Lue lisää energiatehokkuuspalveluistamme kansainvälisellä verkkosivustollamme.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut