Lämpövoima

Ramboll tarjoaa monipuolisia suunnittelupalveluita voimalaitoksen ja sen vaatiman infrastruktuurin toteuttamiseen sekä ympäristön tilan seurantaan.

Voimalaitoshankkeen toteutus ja voimalaitoksen käynnistämisvaihe vaatii laaja-alaista osaamista. Hankkeen käynnistämiseen liittyy kattavien ympäristöselvitysten tekoa ja erilaisten vaikutusten arviointia.

Riittävän varhain aloitettu maankäytön suunnittelu varmistaa hankkeen onnistumisen.  Voimalaitoksen ympäristöön tarvitaan muita rakennuksia ja tiestöä, ja aluetta voi olla tarpeen maisemoida. Lisäksi tarvetta on vesi- ja jätehuollon ja erilaisten logistiikkaratkaisujen suunnittelulle. Hankkeen hyväksyttävyyden kannalta ympäristövaikutusten arviointi ja seuranta ovat ratkaisevassa asemassa.

Suunnittelupalvelumme voimalaitosten toteutukseen

 • Yleissuunnittelu
 • Geologisten olosuhteiden selvittäminen
 • Sijoituspaikkaselvitykset
 • Ympäristöselvitykset, ympäristövaikutusten arviointi: melu, maisema, maankäyttö, luonto, vesistö, sosiaaliset vaikutukset, pohjavedet, ilmanlaatu- ja ilmastovaikutukset, Natura-vaikutukset
 • Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen palvelut
 • Ympäristölainsäädännön asiantuntijapalvelut
 • Rakentamissuunnittelu
 • Maaperätutkimukset
 • Geotekninen suunnittelu
 • Johtokatujen linjaukset
 • Aluesuunnittelu
 • Väyläsuunnittelu, erikoiskuljetusreitit, liikennejärjestelyt, liikennevirtojen simulointi
 • Vesi- ja jätehuollon ratkaisut
 • Kattavat laitoksen rakennesuunnittelun ja rakenteiden mallinnuksen palvelut
Yhteistyökumppanimme on Novox Oy. Novox on erikoistunut polttoaine- tulipesä- ja savukaasukemiaan. Tämä on keskeistä osaamista, kun ratkaistavana on korroosioon, uusiin polttoaineisiin tai savukaasupäästöihin liittyviä kysymyksiä. Yhdessä Ramboll ja Novox tarjoavat ainutlaatuiset ja ammattitaitoiset ratkaisut voimalaitoksille nyt ja tulevaisuudessa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut