Tuulivoima

Ramboll tarjoaa kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita tuulivoimahankkeiden elinkaaren eri vaiheisiin. Tuulivoimaosaamisessamme yhdistyvät innovatiivinen ajattelu ja vankka kokemus.  

Ota yhteyttä

Veli-Pekka Alkula

Liiketoimintapäällikkö, tuulivoima Suomi
P: +358 50 338 9379
Olemme mukana useissa erilaisissa ja erikokoisissa suomalaisissa tuulivoimahankkeissa aina yhden tuulivoimalan projekteista laajoihin merituulipuistoihin. Voimme vastata koko hankkeesta sisältäen myös projektinjohdon tai toimia asiantuntijana eri aliprojekteissa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tarjoamme monipuolisia tuulivoimaan liittyviä konsultointipalveluita. Konsernissa työskenteleekin tuulivoiman parissa satoja asiantuntijoita eri maissa ja eri toimialoilla. Lue lisätietoja englanniksi Ramboll Finland Wind Energy Services -esitteestämme sekä kansainväliseltä verkkosivustoltamme.

Tuulivoimahankkeitamme

  • Vähänkyrön tuulivoimapuisto, EPV Tuulivoima Oy
  • Tuulivoimaloiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen, Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Kemin Ajoksen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi, PVO-Innopower
  • Kokkolan merituulivoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi, Pohjolan Voima
  • Kristiinankaupungin merituulivoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi, PVO-Innopower
  • Loviisan kaupungin rantaosayleiskaavan tuulivoima-alueet, ST1
  • Tornion Röyttän tuulivoima-alueen esiselvitys ja asemakaavan selvitykset, Rajakiiri
  • Porin tuulivoimalaitosten perustusten suunnittelu, Suomen Hyötytuuli Oy

Maatuulivoima

Tutustu maatuulivoimaan liittyvistä monipuolisiin konsultointipalveluihimme englanniksi kansainväliseltä verkkosivustoltamme.

Merituulivoima

Tutustu kansainvälisellä verkkosivustollammemonipuoliseen merituulivoiman konsultointipalveluihimme

Hankkeitamme

Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuiston YVA

Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointi

Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Innopower Oy suunnitteli Kristiinankaupungin edustan merialueelle 230-400 megawatin merituulivoimapuiston. Hankkeeseen kuuluvat merialueelle rakennettava tuulivoimapuisto, Karhusaaren voimalaitostontille rakennettavat voimalat sekä liitäntävoimajohdot valtakunnan verkkoon. Ramboll arvioi hankkeen ympäristövaikutukset onympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut