Uusiutuva energia

Maailman energiankulutuksesta noin 16% on peräisin uusiutuvista energialähteistä, kuten auringosta, tuulesta, vedestä, maaperään varastoituneesta lämmöstä ja biomassoista. Uusiutuvalla energialla on  kasvava  merkitys  energiantuotannon turvaamisessa, ilmastovaikutusten vähentämisessä sekä  kestävän kehityksen ja ekologisuuden tuomisessa konkreettiseksi osaksi alue- ja kaupunkisuunnittelua.

Ramboll tarjoaa monialaista osaamista uusiutuvan energian ratkaisuista niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Palvelumme kattavat analytiikka- ja päästömittauspalvelut ja niihin liittyvän konsultoinnin, kiinteisiin polttoaineisiin ja energiatuotannon sivutuotteisiin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat , YVA-, luvitus- ja kaavoitusosaamisen sekä bio-, tuuli- ja aurinkoenergian asiantuntijapalvelut.

Tarjoamme lisäksi ympäristö- ja yhtiölainsäädännön sekä rakennetunympäristön ja logistiikan asiantuntijapalvelut saman katon alta. Yhteistyö Rambollin eri osaamisalueiden ja alan yhteistyökumppaneiden kanssa takaa palvelujen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen, mistä hyötyvät sekä asiakas että koko yhteiskunta.

Novox Oy toimii Rambollin yhteistyökumppanina uuden sukupolven energiaratkaisujen suunnittelussa. Novox on uusiutuvaan energiaan, uuteen energiatekniikkaan ja energiatalouteen erikoistunut neuvotteleva insinööritoimisto.

Lue lisätietoja uusiutuvaan energiaan liittyvistä konsultointipalveluistamme englanniksi Rambollin kansainväliseltä verkkosivustolta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut