Biokaasu/AD

Ilmaston lämmetessä biokaasu on selvästi parempi vaihtoehto verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Biokaasua tuotetaan biohajoavista jätteistä, ja sitä voidaan käyttää vähähiilidioksidisen lämmön ja sähkön tuotantoon. Biokaasua voidaan lisäksi jalostaa liikennepolttoaineeksi.

Tarjoamme monipuolisia biokaasuun liittyviä konsultointipalveluita. Lue lisätietoja englanniksi kansainväliseltä verkkosivustoltamme.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut