3D-visualisointi

Ramboll hyödyntää 3D-tietomallinnus-, kartoitus- ja paikkatietoa monipuolisesti yhteiskunnan infrastruktuurin eri osa-alueiden suunnittelussa. Paikkatietoa hyödynnetään esimerkiksi liikennesuunnittelussa, kaavoituksessa, talonrakennuksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Mallinnus parantaa monin tavoin suunnittelun laatua. Visualisointi ja teemakartat selkeyttävät kehittyneiden analyysimenetelmien tuloksia, ja niiden avulla laajasta tietomäärästä voidaan tuottaa havainnollinen esitystapa.

Ramboll tarjoaa monipuolisia visualisointipalveluita

Ota yhteyttä

Juho Santala

Visualisointiasiantuntija
P: +358 40 4555570

Sampo Ahonen

Suunnittelija, graafinen suunnittelu
P: +358 40 518 5560

3D-visualisointi

Visualisoinnilla avataan monimutkaisetkin suunnitelmat yleisölle ja päättäjille. Tuotamme paikkatieto- ja suunnitteluaineiston pohjalta laaditut 3D-kuvat, virtuaalimallit sekä sovitteet valokuviin ja liikkuvaan videokuvaan. Tuloksena on havainnollista ja monikäyttöistä materiaalia esitteisiin, yleisötilaisuuksiin ja verkkojulkaisuun.

Laitossuunnittelun osalta käytämme 3D-mallia erityisesti suunnittelun apuvälineenä havainnollistaen suunnitelman sisältöä suunnittelijalle sekä toteuttajalle. Mallin perusteella esimerkiksi tarvittavien leikkauskuvien laatiminen on nopeaa.

Paikkatieto

Rambollissa hyödynnetään koko Suomen kattavia paikkatietoaineistoja, joista tärkeimpiä ovat ympäristöhallinnon OIVA-paikkatietoaineistot, Maanmittauslaitoksen maastotietokanta sekä laserkeilausaineistot. Teemme aineistojen perusteella analyysejä erilaisten toimintojen sijoitettavuudesta sekä arvioimme mahdollisen sijoitettavan toiminnon aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Näistä esimerkkeinä ovat näkyvyysanalyysit, melumallinnukset, väestöanalyysit ja etäisyystarkastelut. Luomme asiakkaan tarpeiden mukaan mm. johtotietojärjestelmiä, internetissä toimivia karttapalautekyselyitä (kaavaprosessin kuulemiset) ja kunnossapitokyselyitä, sekä kokoamme tarpeiden mukaan asiakkaalle oman paikkatietojärjestelmän joko selainpohjaisena tai ohjelmistosidonnaisesti.

Visualisointi ja teemakartat selkeyttävät kehittyneiden analyysimenetelmien tuloksia ja laajasta tietomäärästä voidaan tuottaa havainnollinen esitystapa, joista voidaan tuottaa asiakkaalle myös internetissä toimivia karttapalveluita.

3D-visualisoinnin hankkeitamme

  • Hannukaisen kaivoshankkeen virtuaalimallinnus, Northland Mines Oy, Kolari
  • Olkiluoto 4, voimajohtojärjestelyjen havainnekuvat, Fingrid Oyj, Eurajoki
  • Finnoon alueen asemakaavan mallinnus ja havainnekuvat, Espoo
  • Talvivaaran tuulivoima-hankkeen mallinnus ja havainnekuvat, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Sotkamo
  • Ajoksen tuulivoimapuiston mallinnus ja havainnekuvat, PVO-Innopower Oy, Kemi.
Lue lisää mallinnus- ja paikkatietopalveluistamme:
Tietomallinnus- ja paikkatietopalvelut 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut