dcsimg Geotekniikka - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotekniikka

Geotekniikka on Rambollin perinteinen ja vahva osaamisalue. Osaamisemme kattaa infran ja talonrakennuksen geotekniikan, vesi- ja ympäristörakenteet, maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä vahvan T&K-toiminnan. Tarjoamme palvelujamme ympäri Suomen.

 
 
 

Talogeotekniikka

Monimuotoisten talohankkeiden suunnittelu on Rambollin geosuunnittelun kantava voima. Hankkeiden laajuus vaihtelee laidasta laitaan – teemme hankkeita yksityisten tilaajien pienistä hankkeista massiivisiin, useitakin vuosia kestäviin toteutushankkeisiin. Tyypillisiä hankkeitamme ovat mm. kauppakeskukset, kauppa- ja toimistorakennukset, teollisuuslaitokset, julkiset rakennukset sekä koulut ja päiväkodit. Myös korjaushankkeet kuuluvat palvelutarjontaamme.

Väylä- ja aluegeotekniikka

Teiden, katujen, ratojen ja muiden infrakohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa geotekniikan asiantuntijoidemme vastuulla on pohjarakenteen kestävyys ja laatu, jotka saavutetaan osaavalla mitoituksella ja tarkalla suunnittelulla. Pitkään kokemukseen ja vahvaan näkemykseen nojautuen hyödynnämme uusia geoteknisiä innovaatioita ja menetelmiä, joiden avulla päästään kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lopputulokseen. Tietomallintaminen ja virtuaalimallit ovat osa tämän päivän suunnitteluprosessiamme.

Vesi- ja ympäristögeotekniikka

Vesi- ja satamarakentaminen on perinteinen suomalainen tekniikka-ala. Tarjoamme geoteknistä osaamistamme mm. syväsatamien, venesatamien, laiturien ja erilaisten vesirakenteiden sekä mm. tuulivoimaloiden perustusten suunnitteluun. Näissä hankkeissa toimitaan ympäristössä, jossa pohjaolosuhteet ja rakenteiden kuormitukset vaihtelevat voimakkaasti. Lisähaastetta tuo suunniteltavien rakenteiden sovittaminen kohteen ympäristöön. Rambollin osaaminen kattaa myös patorakenteiden uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun. Patojen suunnittelussa haasteena on padossa ja sen ympäristössä tapahtuvan veden virtaustilan ymmärtäminen ja hallinta. Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten rajoittaminen ja muut ympäristöasiat ovat aina etusijalla kaikissa vesirakentamishankkeissa.

Maastotutkimukset

Rambollin maastotutkimus tarjoaa monipuolisesti mittaus-, kairaus- ja näytteenottopalveluita koko Suomen alueella. Hankkeet vaihtelevat yksittäisen omakotitalon pohjatutkimisesta aina suurien infrahankkeiden maastotöiden kokonaisvaltaiseen läpivientiin. Tutkimustyössä käytetään nykyaikaista kalustoa, jolla taataan tarkat ja nykyvaatimusten mukaiset tulokset.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyössä pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka edistävät rakennustekniikkaa ja säästävät luonnonvaroja. Merkittävimpiä rakentamisen materiaaleihin liittyviä kehityshankkeitamme ovat stabiloinnin, teollisuuden sivutuotteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvät tutkimukset. 

Vienti

Rambollin geotekninen osaaminen ja palvelut eivät tunne maantieteellisiä rajoja. Olemme tehneet vientihankkeiden geosuunnittelua usean vuosikymmenen ajan. Nykyisin vientigeotekniikkaa tehdään ympäri maailmaa mm. voimalaitoshankkeisiin. Kokemuksemme Suomen maaperästä huomattavastikin poikkeavista olosuhteista onkin vahva. Viennin monikansallinen asiantuntijaryhmä suorittaa suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä usealla eri kielillä, mm. englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja venäjäksi. Ota yhteyttä

Eero Timonen, Ramboll Finland
Eero Timonen
Yksikönpäällikkö, geosuunnittelu, Espoo
+358 40 512 3874
eero.timonen@ramboll.fi
Hannu Kaleva,infra, Ramboll Finland
Hannu Kaleva
Yksikönpäällikkö, infra, Tampere
+358 400 630 858
hannu.kaleva@ramboll.fi
Jouni Alinen, Ramboll Finland
Jouni Alinen
Yksikönpäällikkö ja aluetoimiston päällikkö, infra, Pori
+358 50 5126 411
jouni.alinen@ramboll.fi
Mikko Sivonen
Mikko Sivonen
Projektipäällikkö, geotekniikka, Oulu
+358 40 0876289
mikko.sivonen@ramboll.fi
Hannu Lauhakari
Projektipäällikkö, geotekniikka, Mikkeli
+358 20 7557367
hannu.lauhakari@ramboll.fi
Jussi Pajula
Jussi Pajula
Toimistopäällikkö, Seinäjoki
+358 20 7557146
jussi.pajula@ramboll.fi