dcsimg Palveluverkkosuunnittelu  - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluverkkosuunnittelu

Palveluverkkojen suunnittelussa yhdistämme tuoreimman saatavilla olevan talousmaantieteellisen aineiston ja olemassa olevien palveluiden sijainnit näkemykseemme liikenteestä, yhdyskuntarakenteen kehittymisestä ja julkisten palveluiden sijoittumisesta. 
 

Tuotamme havainnollisin aineistoin tiedon siitä, miten toimipaikkaverkosto on asiakkaiden saavutettavissa ja kuinka sijoittumista tulisi kehittää.

Palveluverkkosuunnittelun erityisosaamisemme

  • Sijaintistrategian suunnittelu
  • Verkoston laajuuden ja peiton arviointi ja suositukset
  • Toimintaympäristön muutosten ja vaikutusten arviointi 
  • Saavutettavuuden arviointi
  • Palveluverkon yhteiskuntavastuullisuuden arviointi

Arvioimme palveluverkkoa myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen ja tarpeen kannalta. Olemme tehneet lukuisia kaupan ja julkisten palveluiden palveluverkkoselvityksiä ja -suunnitelmia kunnille ja seutukunnille tukemaan kaavoitusta ja palveluiden sijoittumista. Huolellisella palveluverkon suunnittelulla vahvistetaan alueiden vetovoimaa, yritysten toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä.

Palveluverkkosuunnittelun hankkeitamme

  • Vähittäiskauppaketjun markkinaselvitys (markkina-analyysi ja laajentumismahdollisuuksien kartoitus)
  • Pääkaupunkiseudulla tiheällä verkolla toimivan palveluyrityksen toimipisteverkoston analyysi ja uusien liikepaikkojen kartoittaminen

Ota yhteyttä

Eero Salminen, Ramboll Finland
Eero Salminen
Projektipäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
+358 503 257 830
eero.salminen@ramboll.fi