dcsimg Liikenteen simulointi - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liikenteen simulointi

 
 

Liikenteen simuloinnin tavoitteena on mallintaa ja arvioida suunnitteluratkaisujen toimivuus. Simulointi soveltuu sekä yksittäisten kohteiden että laajojen verkkokokonaisuuksien tutkimiseen, yksittäisistä kulkutavoista useiden eri kulkutapojen ja matkaketjujen mallintamiseen. Simulointi auttaa havainnollistamaan, arvioimaan ja vertailemaan liikenteen sujuvuutta vaihtelevissa olosuhteissa, olemassa olevassa tai suunnitellussa liikenneympäristössä. Suurin osa liikenteen simuloinnin toimeksiannoista liittyy katu- tai tiesuunnitelmien toimivuuden tarkistamiseen sekä liikennevalojen ja kaistajärjestelyiden suunnitteluun. Simuloinnin avulla saadaan tietoa esimerkiksi liikenteen palvelutasoista, ajoneuvojen viivytyksistä, jononpituuksista, liikennemääristä ja matka-ajoista.

Liikenteen simulointi 

 • liikenteen käyttäytymisen jäljittely tietokonemallin avulla
 • eri kulkutapojen ja liikennemuotojen tutkiminen
 • suunnitelmien liikenteellisen sujuvuuden varmistaminen
 • uusien maankäyttökohteiden vaikutusten tutkiminen ja vertailu
 • liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen
 • vaihtoehtojen vertailu
 • liikenteen pullonkaulojen tunnistaminen
 • liikenteen vaikutusten havainnollistaminen animaation avulla

Työkalumme

 • Vissim on erittäin pitkälle kehitetty kaupunki- ja maantieliikenteen mikrosimulointiohjelma, joka soveltuu erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen sekä liikennevalojen mallintamiseen
 • Paramics on laajojen ja monimutkaisten verkkokokonaisuuksien mallintamiseen soveltuva, erittäin pitkälle kehitetty mikrosimulointiohjelma
 • Synchro/SimTraffic on erityisesti liikennevalojen mallintamiseen ja pienten kohteiden toimivuustarkasteluihin soveltuva mikrosimulointiohjelma
 • OpenTrack on rautatieliikenteen simulointiohjelma

Esimerkkihankkeitamme

 • Kivistön aseman kevyen liikenteen ja matkaketjujen simulointi (Vissim), Vantaa
 • JENKA, osatehtävä 4, Syvarin joukkoliikenne-etuuksien vaikutusten arviointi (Vissim), Helsinki, Turku, Espoo, Vantaa, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Lahti
 • Kehä III välillä Lahdenväylä (vt 4) - Porvoonväylä (vt 7), tiesuunnitelmaan liittyvät liikenteen toimivuustarkastelut (Paramics)
 • Valtatie 7 (E18) Koskenkylä - Loviisa – Kotka, tiesuunnitelmaan liittyvät liikenteen toimivuustarkastelut (Paramics) 
 • Ratapihankadun yleissuunnitelma (Synchro/SimTraffic, Paramics), Tampere
 • Pääteiden kehittäminen (E8 ja E18) Raision kohdalla, ideasuunnitelma (Paramics)
 • Pääradan simulointitarkastelu (OpenTrack)
 •  Jyväskylän katuverkon sujuvuusselvitys (Paramics)
 • Haunisten (Myllyn kauppakeskus) ja Kuninkojan alueiden maankäytön liikenteelliset vaikutukset (Synchro/SimTraffic, Paramics), Raisio ja Turku
 • Ideaparkin alueen liikennesuunnittelu (Synchro/SimTraffic), Lempäälä

 

 

Ota yhteyttä

Jukka-Pekka Pitkänen
Jukka-Pekka Pitkänen
Johtaja, Urban-sektori
+358 407 384 190
jukka-pekka.pitkanen@ramboll.fi
Antti Mustaniemi, Ramboll Finland, älykäs kaupunkiliikenne
Antti Mustaniemi
Ryhmäpäällikkö, älykäs kaupunkiliikenne
+358 41 4663138
antti.mustaniemi@ramboll.fi