dcsimg Maisemasuunnittelu - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisemasuunnittelu

Maisema- ja ympäristösuunnittelun avulla edistetään kestävän yhdyskunnan ja asukkaiden hyvinvointia, korostetaan luontoarvojen merkitystä sekä vaalitaan kulttuuriarvoja. Hyödynnämme maiseman ja viherverkoston monipuoliset mahdollisuudet sovittaen eri tekniikka-alueiden asiantuntemuksen saumattomasti yhteen.

 
 

Valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa elinkaareltaan parhaat ratkaisuvaihtoehdot ja havainnollistamme niiden vaikutuksia korkealaatuisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Käytössämme ovat monipuoliset suunnittelun, arvioinnin, osallistamisen ja projektinhallinnan menetelmät sekä edistykselliset visualisoinnin, tietoanalysoinnin ja mallintamisen palvelut.

Rambollin tarjoamassa kumppanuudessa kansainvälisen yrityksen osaaminen ja paikallisesti kattavat asiantuntijapalvelut yhdistyvät laajaan kokemukseen ja edelläkävijäosaamiseen. Kestävien yhdyskuntien suunnittelu, toteutus ja ylläpito edellyttävät moninaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Maiseman elinvoimaisuuden turvaaminen ja elämyksellisen ympäristön suunnittelu edustaa kokonaisvaltaista osaamista. Tämä mahdollistaa näkökulmien yhteensovittamisen ja lisäarvoa tuottavien joustavien ja kestävien ratkaisujen toteuttamisen.

Nyt ajankohtaista: Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston suunnittelu käynnistyy

 

 

Kartoituksia ja selvityksiäSTRATEGINEN SUUNNITTELUYleis- ja toteutussuunnitteluPalkittuja töitäVisualisointiVihervalvontaEkosysteemipalvelut
 

Maiseman tarina

Laadimme suunnittelun ja kaavoituksen tueksi maisema- ja luontoselvityksiä ja inventointeja. Tarjoamme ekologia-, metsä-, ekosysteemipalvelu- ja hulevesiasiantuntemustamme. Käytämme monipuolisia tietoanalysointeja ja mallintamisen menetelmiä.

Lue lisää maisemasuunnittelun palveluistamme

Tarpeiden kartoitus

Kuuntelemme ja kartoitamme asiakkaan ja käyttäjän tarpeet, lähtökohdat ja tavoitteiden mukaiset ratkaisumallit auttaen myös sidosryhmien hallinnassa.

Lue lisää selvityksistä ja inventoinneista

Työryhmä toimessaan

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelulla ohjataan viheralueiden ja maankäytön suunnittelua. Laaditaan erilaisia suunnittelu- ja laatuohjeita, sekä ohjelmia. Päätösten tueksi laaditaan erilaisia selvityksiä ja kartoituksia.

Lue lisää strategisen suunnittelun palveluista

Yleis- ja toteutussuunnittelu

Monialaiset asiantuntijat tarjoavat koko projektin elinkaaren kattavia suunnittelupalveluja yleissuunnittelusta rakennussuunnitteluun, käyttö- ja hoitosuunnittelusta rakennuttamiseen ja valvontatöihin eri ympäristöissä.

Lue lisää suunnittelupalveluistamme

Kuninkaantammen yleissuunnitelma, Vantaa

Lisätietoa elinvoimaisesta maisemasta ja ekosysteemipalveluista:

Ota yhteyttä

Kaisa Rantee, Ramboll Finland
Kaisa Rantee
Ryhmäpäällikkö, maankäyttö
+358 50 4066 349
kaisa.rantee@ramboll.fi
Terttu Kurttila
Johtava konsultti,ympäristön yleissuunnitelmat ja maankäyttösuunnitelmat
+358 40 1881 512
terttu.kurttila@ramboll.fi