Maisemasuunnittelu

Maisema- ja ympäristösuunnittelun avulla edistetään kestävän yhdyskunnan ja asukkaiden hyvinvointia, korostetaan luontoarvojen merkitystä sekä vaalitaan kulttuuriarvoja. Hyödynnämme maiseman ja viherverkoston monipuoliset mahdollisuudet sovittaen eri tekniikka-alueiden asiantuntemuksen saumattomasti yhteen.

Ota yhteyttä

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisemasuunnittelu
P: +358 50 589 7915

Aino-Kaisa Nuotio

Maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu

Terttu Kurttila

Johtava konsultti,ympäristön yleissuunnitelmat ja maankäyttösuunnitelmat
P: +358 40 1881 512

Kaisa Rantee

Ryhmäpäällikkö, maankäyttö
P: +358 50 4066 349

Maiseman tarina

Laadimme suunnittelun ja kaavoituksen tueksi maisema- ja luontoselvityksiä ja inventointeja. Tarjoamme ekologia-, metsä-, ekosysteemipalvelu- ja hulevesiasiantuntemustamme. Käytämme monipuolisia tietoanalysointeja ja mallintamisen menetelmiä.

Lue lisää maisemasuunnittelun palveluistamme

Tarpeiden kartoitus

Kuuntelemme ja kartoitamme asiakkaan ja käyttäjän tarpeet, lähtökohdat ja tavoitteiden mukaiset ratkaisumallit auttaen myös sidosryhmien hallinnassa.

Lue lisää selvityksistä ja inventoinneista

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelulla ohjataan viheralueiden ja maankäytön suunnittelua. Laaditaan erilaisia suunnittelu- ja laatuohjeita, sekä ohjelmia. Päätösten tueksi laaditaan erilaisia selvityksiä ja kartoituksia.

Lue lisää strategisen suunnittelun palveluista

Yleis- ja toteutussuunnittelu

Monialaiset asiantuntijat tarjoavat koko projektin elinkaaren kattavia suunnittelupalveluja yleissuunnittelusta rakennussuunnitteluun, käyttö- ja hoitosuunnittelusta rakennuttamiseen ja valvontatöihin eri ympäristöissä.

Lue lisää suunnittelupalveluistamme

Lisätietoa elinvoimaisesta maisemasta ja ekosysteemipalveluista:

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut