dcsimg Hankearviot ja liikenne-ennusteet - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankearviot ja liikenne-ennusteet

 
 
Hankearviointien avulla selvitetään ratahankkeen vaikutuksia, yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ja vaikuttavuutta hankkeen päätöksentekoa varten.  Hankearviointi sisältää tavallisesti useita eri hankevaihtoehtoja. Henkilö- ja tavaraliikenne-ennusteiden laatiminen on tärkeimpiä hankearviointiin sisältyviä tehtäviä.  Ennusteissa tarkastellaan matka- ja kuljetusmäärien sekä junatarjonnan kehitystä pitkällä aikavälillä.

Hankearviointien ja ennustemenetelmien kehittäminen

  • Ratahankkeiden arviointiohjeiden kehittäminen
  • Rautatieliikenteen kustannus- ja energiankulutusmallien kehittäminen
  • Raakapuu- ja energiapuuvirtojen valtakunnalliset  optimointimallit
  • Kuljetusintensiteettimenetelmän kehittäminen

Esimerkkejä laatimistamme hankearvioista ja ennusteista

Ota yhteyttä

Pekka Iikkanen
Projektipäällikkö,liikenne-ja kuljetustalous
+358 40 5848 044
pekka.iikkanen@ramboll.fi