Riskienhallinta ja turvallisuus

Kattava turvallisuusjohtaminen ja järjestelmällinen riskienhallinta ovat avain turvallisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun. Ne auttavat hallitsemaan aikatauluja ja kustannuksia, sekä ottamaan huomioon lainsäädännön ja muut viranomaisten ja muiden osapuolten asettamat vaatimukset.

 

Ota yhteyttä

Outi Lehti

Yksikön päällikkö, Riskienhallinta ja turvallisuus, Tampere
P: +358 40 5590 507

Riskienhallinnan ja turvallisuuden kenttä on laaja. Asiakkaitamme ovatkin rakennetun ympäristön ja teollisuuden toimijat laidasta laitaan: omistajat, kunnossapitäjät, rakentajat ja rakennuttajat. Asiakkaamme työskentelevät paitsi infra- ja talo-omaisuuden parissa, myös monessa eri teollisuuden haarassa, kuten vesihuoltolaitoksissa, prosessiteollisuudessa ja tuulivoimahankkeilla. Tiivis yhteistyömme talon sisällä takaa monipuolisen ja kattavan asiantuntijuuden erilaisiin tarpeisiin.

Olemme tarjonneet riskienhallinnan ja turvallisuuden palveluita aina vuodesta 2001, ja nykyään työskentelemme vuosittain noin sadan yksittäisen hankkeen parissa.

Riskienhallinnan asiantuntijapalvelut

Tarjoamme riskiarviointeja ja riskienhallintaa monipuolisesti eri näkökulmista ja eri menetelmiä käyttäen. Laaja kokemuksemme erilaisista projekteista antaa taustan, jota vasten peilata haastavampiakin kokonaisuuksia.

Lue lisää riskienhallinnan eri palvelualueistamme.

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Hallitsemme turvallisuuden palvelut turvallisuuskulttuurista turvallisuusjohtamisjärjestelmiin ja turvallisuusasiakirjoihin. Teemme muun muassa turvallisuusdokumentteja, pelastus- ja varautumissuunnitelmia, auditointeja sekä omavalvontatarkastuksia.

Lue lisää turvallisuusjohtamisesta ja turvallisuussuunnittelun palveluistamme.

Selvitykset, ohjeet ja kehitystyö

Olemme tiiviisti alan eturintamassa kehittämässä työkaluja, järjestelmiä ja ohjeita kansalliseen käyttöön. Teemme jatkuvasti näiden rinnalla luottamuksellisia kehitys- ja selvitystöitä sekä tutkimushankkeita.

Lue lisää palveluistamme.

Alan koulutukset

Koulutustarjontamme kattaa sekä asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt että viranomaisten määrittelemät koulutuskokonaisuudet. Näihin lukeutuvat esimerkiksi turvallisuuskoordinaattori-, työturvallisuuskortti-, rataturva- ja tieturvakoulutukset, sekä räätälöidyt turvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset.

Olemme Liikenneviraston hyväksymä radanpidon turvallisuuskoulutuslaitos.

Lue lisää koulutuksistamme.

Rautatieturvallisuuden ISA-palvelu

Tarjoamme ISA-palvelua, eli turvallisuuden riippumatonta arviointia rautatiehankkeissa. Sertifiointimme kattaa INS, CCS, ENE, OPE sekä turvallisuusjohtamisen osajärjestelmät.

Lue lisää ISA-arvioinneista.

Hankkeitamme

Pisararadan riskienhallinnan asiantuntijapalvelu, Liikennevirasto/Sweco PM Oy

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan koordinointi ja toteutus rata- ja rakentamissuunnitteluvaiheissa. YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta

Konduktöörimallin muutokseen liittyvä arviointi, VR-Yhtymä Oy

Turvallisuuden riippumaton arviointi YTM-asetuksen (402/2013) noudattamisesta koskien VR Groupin konduktöörimallin muutoshankkeeseen liittyvää riskien arviointia.

TURI-järjestelmän kehittämis- ja hankehallintatehtävät, Liikennevirasto

Järjestelmän poikkeamienhallintaosion kehittämistehtävät ja poikkeamienhallinnan koulutukset sekä riskienhallinta- ja poikkeamienhallintaosioiden hankehallintatehtävät.

Vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamat, Liikennevirasto

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuustilanteen seurannan ohjaaminen, turvallisuuspoikkeamatietojen keruu, tilastointi ja analysointi, sekä yhteenvetojen laadinta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut