dcsimg Turvallisuuden asiantuntijapalvelut - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

 
 

Turvallisuus syntyy pienistä teoista, tarkasta suunnittelusta sekä organisaation mittakaavan turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Avainasemassa on kuitenkin aina turvallisuuskulttuuri, joka tarkoittaa turvallisuuden asettamista etusijalle kaikessa toiminnassa.

Tarjoamme asiantuntemustamme turvallisuuden hallinnassa ja kehittämisessä, suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä valvonnassa ja johtamisessa. Käytännössä nämä tarkoittavat mm. seuraavia palveluita:

  • Turvallisuusjohtamisjärjestelmät: laadinta ja ylläpito
  • Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja -menettelyohjeet sekä turvallisuusselvitykset
  • Laitos- ja prosessiturvallisuuden arviointi, hallinta ja kehittäminen
  • Pelastussuunnitelmat
  • Varautumissuunnitelmat
  • Mittaukset, auditoinnit ja omavalvontatarkastukset
  • Turvallisuuden toimintamallien ja turvallisuustoiminnan kehittäminen
  • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
  • Turvallisuuskoodinaattorin tehtävät

Turvallisuuden kehittäminen lähtee usein liikkeelle riskienarvioinnista. Lue lisää riskienhallinnan palveluistamme.

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut
 

Esimerkkihankkeitamme

 
Havainnekuva Lauttasaaren aseman laiturilta
Länsimetron pelastussuunnitelmat, Länsimetro Oy

Länsimetron asemien ja kääntöraiteiden pelastussuunnitelmien sekä niiden liiteaineistojen laatiminen.

 

Työmaaturvallisuus
Vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamat, Liikennevirasto
Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuustilanteen seurannan ohjaaminen, turvallisuuspoikkeamatietojen keruu, tilastointi ja analysointi, sekä yhteenvetojen laadinta.


Ota yhteyttä

Eeva Rantanen
Johtava asiantuntija, Riskienhallinta ja turvallisuus, Tampere
+358 40 741 4769
eeva.rantanen@ramboll.fi
Mari Ranttila
Asiantuntija, Riskienhallinta ja turvallisuus, Tampere
+358 44 563 3356
mari.ranttila@ramboll.fi