Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Ota yhteyttä

Eeva Rantanen

Johtava asiantuntija, Riskienhallinta ja turvallisuus, Tampere
P: +358 40 741 4769

Mari Ranttila

Asiantuntija, Riskienhallinta ja turvallisuus, Tampere
P: +358 44 563 3356

Turvallisuus syntyy pienistä teoista, tarkasta suunnittelusta sekä organisaation mittakaavan turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Avainasemassa on kuitenkin aina turvallisuuskulttuuri, joka tarkoittaa turvallisuuden asettamista etusijalle kaikessa toiminnassa.

Tarjoamme asiantuntemustamme turvallisuuden hallinnassa ja kehittämisessä, suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä valvonnassa ja johtamisessa. Käytännössä nämä tarkoittavat mm. seuraavia palveluita:

  • Turvallisuusjohtamisjärjestelmät: laadinta ja ylläpito
  • Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja -menettelyohjeet sekä turvallisuusselvitykset
  • Laitos- ja prosessiturvallisuuden arviointi, hallinta ja kehittäminen
  • Pelastussuunnitelmat
  • Varautumissuunnitelmat
  • Mittaukset, auditoinnit ja omavalvontatarkastukset
  • Turvallisuuden toimintamallien ja turvallisuustoiminnan kehittäminen
  • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
  • Turvallisuuskoodinaattorin tehtävät

Turvallisuuden kehittäminen lähtee usein liikkeelle riskienarvioinnista. Lue lisää riskienhallinnan palveluistamme.

Esimerkkihankkeitamme

Länsimetron pelastussuunnitelmat, Länsimetro Oy

Länsimetron asemien ja kääntöraiteiden pelastussuunnitelmien sekä niiden liiteaineistojen laatiminen.

 

Vuoden 2015 turvallisuuspoikkeamat, Liikennevirasto

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuustilanteen seurannan ohjaaminen, turvallisuuspoikkeamatietojen keruu, tilastointi ja analysointi, sekä yhteenvetojen laadinta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut