dcsimg Aluetietomallin tuotesivut  - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluetietomalli

 
 

Aluetietomallinnus on vallitsevia suunnittelukäytäntöjä täydentävä aluerakentamisen mallinnusprosessi. Se kuvaa rakennettavan alueen ympäristön nykytilaa, suunnitelmia, rakentamisen vaiheistusta ja uusia rakenteita.

Malli esittää aluksi suunnitelmat yleistetysti, jotta sen avulla saadaan riittävän havainnollinen tilannekuva alueen suunnittelukokonaisuudesta. Suunnittelun edetessä aluetietomalliin liitetään tarkempia tietomallintamalla tehtyjä suunnitelmia tietosisältöisessä 3D-muodossa olevaksi yhdistelmämalliksi. Suunnittelun ja rakentamien aikana projektin sidosryhmiä tiedotetaan 3D -mallien avulla ja rakentamisen jälkeen toteumamittaukset päivitetään malliin.

Aluetietomallia käytetään;

  • Rakennushankkeiden suunnittelussa ja  johtamisessa
  • Rakennetun ympäristön kartoitus- ja mallinnustietojen ylläpidossa
  • Tiedotettaessa sidosryhmille alueen rakentamiseen liittyvistä asioista
  • Kerättäessä asukkailta palautetta malliin liitettävillä kommenteilla
Aluetietomalli - tekniikkalajit

Aluetietomallissa käytetään tietomallintamalla tehtyjä suunnitelmia. Kaikki tekniikkalajit (esim. kunnallis-, geo- ja rakennetekniikka) työskentelevät samassa mallissa projektin tietomallipalvelimella, jolloin suunnitelmat ovat yhdistävässä ja suunnittelijat näkevät toistensa suunnitelmat lähes reaaliaikaisesti. Tämä parantaa suunnittelun laatua, kun suunnitelmat liitetään osaksi olemassa olevaa ympäristöä kuvaavaa lähtötietomallia. Kaikki projektin osapuolet pääsevät tarkastelemaan tietomallipalvelimella olevia suunnitelmia suunnittelun eri vaiheissa. Näitä mallit ovat suunnitteluvaiheesta riippuen Raksamalli, Yhdistelmämalli, Ylläpitomalli ja Asukasmalli.

Raksamalli esittää yleispiirteisesti laajan alueen rakenteeseen, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asioita 3D -tietomallimuodossa. Yhdistelmämallissa pienemmän alueen yksityiskohtaiset tietomallinnetut suunnitelmat on liitetty osaksi Raksamallia. Ylläpitomallissa esitetään toteutuneiden rakenteiden tarkat tietomallit osana laajempaa kokonaisuutta. Asukasmallin käyttäjinä ovat pääasiassa tulevat ja nykyiset asukkaat, mutta siinä on myös projektitoiminnassa hyödyllistä tietoa, kuten dronekopterista otettuja ilmakuvia.

kaavio
 

Palvelumme

 

raksamalli
Raksamalli

Mallinnus on osa suunnitteluprosessia ja parantaa keskinäistä ymmärrystä eri tekniikkalajien suunnittelijoiden ja projektijohdon kesken.

Raksamalli
yhdistelmamalli
Yhdistelmämalli

Yhdistelmämalli kuvaa yksityiskohtaisemmin pienempää aluetta, kun taas Asukas- ja Raksamallit kuvaavat yleispiirteisesti laajempaa kokonaisuutta.

Yhdistelmämalli

 

yllapitomalli
Ylläpitomalli

Ylläpitomallissa esitetään toteutuneiden rakenteiden kartoitus- ja mallinnustieto osana laajempaa kokonaisuutta.

Ylläpitomalli
asukasmalli
Asukasmalli

Asukasmallilla esitetään uuden rakennusalueen rakentuminen nykyisille ja tuleville asukkaille sekä muille sidosryhmille.

Asukasmalli

Ota yhteyttä

Veli-Pekka Koskela, Ramboll Finland
Veli-Pekka Koskela
Projektipäällikkö, paikkatieto ja mallinnus
+358 50 5935 354
veli-pekka.koskela@ramboll.fi