Aluetietomalli

Aluetietomallinnus on vallitsevia suunnittelukäytäntöjä täydentävä aluerakentamisen mallinnusprosessi. Se kuvaa rakennettavan alueen ympäristön nykytilaa, suunnitelmia, rakentamisen vaiheistusta ja uusia rakenteita.

Ota yhteyttä

Koskela_Veli-Pekka

Veli-Pekka Koskela

Projektipäällikkö, paikkatieto ja mallinnus
P: +358 50 5935 354

Malli esittää aluksi suunnitelmat yleistetysti, jotta sen avulla saadaan riittävän havainnollinen tilannekuva alueen suunnittelukokonaisuudesta. Suunnittelun edetessä aluetietomalliin liitetään tarkempia tietomallintamalla tehtyjä suunnitelmia tietosisältöisessä 3D-muodossa olevaksi yhdistelmämalliksi. Suunnittelun ja rakentamien aikana projektin sidosryhmiä tiedotetaan 3D -mallien avulla ja rakentamisen jälkeen toteumamittaukset päivitetään malliin.

Aluetietomallia käytetään;

  • Rakennushankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa
  • Rakennetun ympäristön kartoitus- ja mallinnustietojen ylläpidossa
  • Tiedotettaessa sidosryhmille alueen rakentamiseen liittyvistä asioista
    Kerättäessä asukkailta palautetta malliin liitettävillä kommenteilla

Aluetietomallissa käytetään tietomallintamalla tehtyjä suunnitelmia. Kaikki tekniikkalajit (esim. kunnallis-, geo- ja rakennetekniikka) työskentelevät samassa mallissa projektin tietomallipalvelimella, jolloin suunnitelmat ovat yhdistävässä ja suunnittelijat näkevät toistensa suunnitelmat lähes reaaliaikaisesti. Tämä parantaa suunnittelun laatua, kun suunnitelmat liitetään osaksi olemassa olevaa ympäristöä kuvaavaa lähtötietomallia. Kaikki projektin osapuolet pääsevät tarkastelemaan tietomallipalvelimella olevia suunnitelmia suunnittelun eri vaiheissa. Näitä mallit ovat suunnitteluvaiheesta riippuen Raksamalli, Yhdistelmämalli, Ylläpitomalli ja Asukasmalli.

Raksamalli esittää yleispiirteisesti laajan alueen rakenteeseen, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asioita 3D -tietomallimuodossa. Yhdistelmämallissa pienemmän alueen yksityiskohtaiset tietomallinnetut suunnitelmat on liitetty osaksi Raksamallia. Ylläpitomallissa esitetään toteutuneiden rakenteiden tarkat tietomallit osana laajempaa kokonaisuutta. Asukasmallin käyttäjinä ovat pääasiassa tulevat ja nykyiset asukkaat, mutta siinä on myös projektitoiminnassa hyödyllistä tietoa, kuten dronekopterista otettuja ilmakuvia.

Palvelumme

Raksamalli

Mallinnus on osa suunnitteluprosessia ja parantaa keskinäistä ymmärrystä eri tekniikkalajien suunnittelijoiden ja projektijohdon kesken.


Raksamalli

Yhdistelmämalli

Yhdistelmämalli kuvaa yksityiskohtaisemmin pienempää aluetta, kun taas Asukas- ja Raksamallit kuvaavat yleispiirteisesti laajempaa kokonaisuutta.


Yhdistelmämalli

Ylläpitomalli

Ylläpitomallissa esitetään toteutuneiden rakenteiden kartoitus- ja mallinnustieto osana laajempaa kokonaisuutta.


Ylläpitomalli

Asukasmalli

Asukasmallilla esitetään uuden rakennusalueen rakentuminen nykyisille ja tuleville asukkaille sekä muille sidosryhmille.


Asukasmalli

Tutustu Jätkäsaaren Asukasmalliin

Rambollin aluetietomalli kuvaa Jätkäsaaren uuden rakennusalueen nykytilannetta ja tulevaisuutta kolmiulotteisessa muodossa.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelun asukasmalli

Asukasmalli mahdollistaa aluerakentamiseen liittyvän  havainnollisen vuorovaikutuksen, kun tiedot esitetään kolmiulotteisena aikataulutettuna (4D) mallina.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut