Ylläpitomalli

Uuden rakennusalueen toteutuneet rakennusratkaisut harvoin vastaavat tarkkuudeltaan täysin suunnitelmia, vaikka ne olisikin tehty tarkasti tietomallintamalla. Tämän vuoksi toteutus tulee mitata, kartoittaa ja mallintaa, jonka jälkeen ne lisätään aluetietomalliin. Myöhemmin alueella tehtävät uudet rakennustyöt tai muutokset tulee päivittää aluetietomalliin.

Ramboll tarjoaa ylläpitomallinnusta pääasiassa teollisuus- ja satama-alueille kokonaispalveluna. Kaupungeille tarjotaan mittaus- ja mallinnuspalveluita, joiden tulokset liitetään kaupunkien omiin järjestelmiin.

Kuva: Kokkolan suurteollisuusalueen ja sataman ylläpitomallissa ajantasaiseen pohjakarttaan voidaan liittää maanpinnan korkeusmalli sekä tietomallinnettuja rakennuksia ja rakenteita. Ylläpitomalli toimii tarvittaessa myös käyttöliittymänä laserkeilausaineistoihin, 360 valokuviin sekä RPAS –kopterilla otettuihin viistoilmakuviin

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut