Virtuaalimallinnus

Kolmiulotteinen ja reaaliaikainen virtuaalimalli on havainnollisuutensa vuoksi käytännöllinen väline rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa sekä suunnitelmien esittelyssä päättäjille ja yleisölle. Virtuaalimalli on kolmiulotteinen malli, jossa voidaan liikkua reaaliajassa eli sitä voidaan tarkastella vapaasti eri suunnista. Mallinnuksen kohteena voi olla käytännössä mikä tahansa historiallinen, nykyinen tai suunnitteilla oleva kohde.

Kolmiulotteinen ja reaaliaikainen virtuaalimalli on havainnollisuutensa vuoksi käytännöllinen väline rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa sekä suunnitelmien esittelyssä päättäjille ja yleisölle.

Ota yhteyttä

Sampo Ahonen

Suunnittelija, graafinen suunnittelu
P: +358 40 518 5560

Tuomas Turunen

Konsultti, virtuaalimallit
P: +358 40 0704037

Virtuaalimallinnus soveltuu parhaiten rakennetun ympäristön suunnittelun apuvälineeksi. Siinä voidaan esimerkiksi tarkistaa kohteen sopivuus ympäristöönsä. Virtuaalimalliin voidaan yhdistää eri suunnittelualojen suunnitelmia ja myös todeta niiden yhteensopivuus, tällöin puhutaan koordinaatiomallista.

Virtuaalimalli ei ole pelkkä esitys vaan siitä on monenlaista käytännön hyötyä. Katseluohjelman avulla loppukäyttäjä voi liikkua mallissa vapaasti tai vaihtoehtoisesti valmiiksi laadittuja kulkureittejä pitkin. Julkaisua varten näkymistä voi ottaa myös valokuvia tai tallentaa kulkureitit videoleikkeinä.

Suunnitelmien esittelyn lisäksi virtuaalimalleja voidaan käyttää seuraavissa sovelluskohteissa:

  • kaupallisten rakennushankkeiden näkyvyystarkastelut
  • liikenneturvallisuuteen liittyvät näkemätarkastelut 
  • suunnittelun eri osa-alueiden yhteensopivuus (mm. erilaiset törmäystarkastelut)
  • suunnitelman sopivuus ympäristöönsä
  • vaihtoehtovertailut
Virtuaalimalli on havainnollinen tapa esitellä tehdyt suunnitelmat. Mallista on hyötyä erityisesti silloin, kun suunnitteluryhmän ulkopuoliset henkilöt joutuvat muodostamaan hankkeesta mielipiteensä ja tekemään niiden perusteella päätöksiä.

Virtuaalimalli vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja laatuun myönteisesti. Suunnitelman ymmärrettävyys paranee, ja osalliset voivat osallistua helpommin keskusteluun tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Ratkaisuja voidaan arvioida mallista ja ehkäistä ongelmakohtien syntyminen, jolloin turvallisuus ja toiminnallisten ratkaisujen arviointi paranee. Suunnittelun aikana ja kokouksissa voidaan tehdä virtuaalisia maastokäyntejä. Hanke on siten helpommin hyväksyttävissä.

Hankkeen vaikutukset maisemaan ja ympäristöön tulevat konkreettisesti esille. Malli tarjoaa lisäksi havainnollista aineistoa hankkeen esittelyyn mediassa.

Vaasan Onkilahteen sijoittuvan tiesuunnitelman virtuaalimalli tehtiin Novapoint Virtual Mapilla. Aineistosta jatkotyöstettiin video muilla työkaluilla (ks. video yllä).

Virtuaalimallinnushankkeitamme

  • Messilä Golf, väylämuutokset, Lahti
  • Sataman yleissuunnitelma, Kemi
  • Pohjarakentamisen 3d-mallintaminen, TVO
  • Savonlinnan syväväylä, Savonlinna 

Esitteet

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut