dcsimg Strategiat ja prosessit - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiat ja prosessit

Yrityksen tai julkisen organisaation johtamisjärjestelmän toimivuus ja tehokkuus perustuu strategisen johtamisen selkeyteen, ja toisaalta asiakaslähtöisten prosessien määrittelyyn ja aktiiviseen kehittämiseen. Strategioiden luominen edellyttää aina selkeän suunnan valintaa ja priorisointia eri vaihtoehtojen välillä.

 
 
 

Strategiset tavoitteet vaativat konkretisointia toimenpideohjelmaksi ja implementointia esimiesten ja henkilöstön keskuuteen. Tätä kokonaisuutta tulee voida myös seurata yhdessä luoduilla seurannan menetelmillä ja mittareilla, sekä arvioimalla kehittää eteenpäin.

Prosesseja määritellään yhä selkeämmin asiakaslähtöisiksi toimintatavoiksi. Yhteisten prosessien avulla luodaan yhtenäistä johtamistapaa ja organisaatiokulttuuria. Laaja kokemuksemme erilaisista organisaatioista ja yrityksistä tekee meistä julkisen ja yksityisen sektorin välisten rajapintojen strategisen johtamisen asiantuntijoita. Tätä erikoisosaamistamme arvostetaan mm. kuntakonsernien johtamisen kehittämisessä, jätehuolto- ja energialiiketoiminnan strategisessa kehittämisessä sekä julkisten hankintaprosessien kehittämistyössä.

 

Ota yhteyttä

Janne Marniemi
Director
+358 40 704 6318
janne.marniemi@ramboll.fi
Risto Karinen
Risto Karinen
Manager, Ramboll Management Consulting
+358 50 535 1820
risto.karinen@ramboll.fi