Kaupunkisuunnittelu

Ennusteiden mukaan kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Rambollin kaupunkisuunnittelun palvelujen (Planning & Urban Design) avulla kehitetään kaupunkeja, jotka toimivat nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Mikko Poutanen

Johtaja, Urban-sektori
P: +358 40 731 4781

Eero Salminen

Projektipäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Kaupungistuminen lisää tarvetta uudisrakentamiselle sekä uudelle infrastruktuurille. Uusien innovatiivisten ratkaisuiden kehittämiseen ja kokonaisvaltaisesti eri näkökulmat huomioivaan suunnitteluun tarvitaan monipuolista ja laajaa osaamista, mutta myös erilaisten näkökulmien ja tekniikka-alojen yhteentörmäyttämistä. Rambollin kaupunkisuunnittelun (Planning and Urban Design) palvelukokonaisuudessa tuomme yhteen koko kansainvälisen organisaatiomme huippuosaamisen.

Kokemuksemme sekä kotimaisista että kansainvälisistä kokonaisvaltaisista kaupunkisuunnitteluprojekteista antaa erinomaiset edellytykset luoda uusia ratkaisuja elinvoimaisten kaupunkien kehittämiseksi. Globaalin osaajaverkostomme lisäksi meillä on paikallista näkemystä, minkä ansiosta voimme suunnittelussa paremmin huomioida kunkin alueen fyysiset ominaisuudet, kulttuurin sekä prioriteetit ja tuottaa eri alueille räätälöityjä ratkaisuja. 

Kaupunkisuunnittelun palvelumme:

 • Kestävä kaupunkisuunnittelu
 • Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
 • Ekosysteemipalvelut
 • Resilienssi ja ilmastonmuutokseen varautuminen
 • Maisemasuunnittelu
 • Kaupunkitilat ja arkkitehtuurivalaistus
 • Kaupunkiympäristön palvelumuotoilu
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Elinkeino- ja kiinteistökehitys
 • Fiksu yhteiskunta
 • Jäte- ja kiertotalousratkaisut
 • Energiaratkaisut
 • Ilmanlaatu
 • Kestävä vesihuolto

 

Hankkeitamme

Äänekosken Kotakennään alueen suunnitelma

Kotakennään alueen kehittämissuunnitelma

Ramboll laati Äänekosken Kotakennään alueesta kehittämissuunnitelman, jonka laatimisessa oli mukana kaupunki- ja liikennesuunnittelijoita, hulevesi-, maisema- ja luontoasiantuntijoita, vuorovaikutuksen sekä kaupan asiantuntijoita.

Ramboll laati Varkauden Joutenlahden markkina-analyysin sekä vaihtoehtoisia toiminnallisia konsepteja alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Joutenlahden kehittäminen

Ramboll laati Joutenlahden markkina-analyysin sekä vaihtoehtoisia toiminnallisia konsepteja alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Loviisan Itärannan kehittäminen - maankäyttö

Itärannan kehittäminen

Loviisan kaupunki laati yhteistyössä Rambollin asiantuntijoiden kanssa kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa Loviisanlahden Itärannan alueen kehittämiseksi.

Ramboll toteutti Kuopion kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa arvioitiin Matkukseen ja Päivärannan alueelle toteutuneiden vähittäiskaupan vaikutuksia Kuopion keskustaan ja lähipalveluihin.

Kuopion kaupallinen selvitys

Ramboll toteutti Kuopion kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa arvioitiin Matkukseen  ja Päivärannan alueelle toteutuneiden vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutuksia erityisesti Kuopion keskustaan ja lähipalveluihin.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut