Elinkeino- ja kiinteistökehitys

Ota yhteyttä

Mikael Lindgren

Johtaja, Kiinteistökonsultointi, Espoo
P: +358 44 7688 302

Riku Pukkila

Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen tekninen konsultointi, Espoo
P: +358 40 504 8062

Eero Salminen

Projektipäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Sirpa Lindholm

Yksikönpäällikkö,kiinteistökehitys, Espoo

Mikko Siitonen

Ryhmäpäällikkö, Arkkitehti SAFA, maankäyttö
P: +358 50 302 4257

Kimmo Koski

Projektipäällikkö
P: +358 40 0817884

Kauppa ja palvelut

Monipuolinen ja vireä kaupallinen palvelutarjonta on yksi keskeisimmistä elinvoimaisen kaupungin tunnusmerkeistä.

Vetovoimaiset keskukset houkuttelevat sekä asiakkaita että asukkaita viihtymään ja viettämään vapaa-aikaa. Kauppa ja palvelut ovat kaupungeille myös taloudellisesti tärkeitä, sillä ne synnyttävät uutta yritystoimintaa, työpaikkoja ja matkailua.

Tuotamme julkisille organisaatioille kaavoituksen ja päätöksenteon tueksi kaupan palveluverkkoselvityksiä sekä kaupallisten vaikutusten arviointeja. Autamme kaupunkeja myös kehittämään keskustoja, kaupan alueita ja palvelukonsepteja kokonaisvaltaisesti.

Kauppa ja palvelut osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Huomioi ja yhteensovittaa eri osapuolten intressejä
 • Kehittää sekä alueiden että yritysten kilpailukykyä
 • Synnyttää monipuolista näkemystä alueen kaupallisesta nykytilasta sekä kehitysedellytyksistä ja -mahdollisuuksista

Palvelumme

 • Kaupan palveluverkkoselvitykset
 • Kaupallisten vaikutusten arvioinnit
 • Keskustojen kaupallinen kehittäminen
 • Sijaintistrategian ja toimipaikkaverkon suunnittelu kaupalle ja palveluille
 • Liikepaikka- ja markkina-analyysit
 • Ostovoima- ja asiakastutkimukset
 • Liikeidea- ja konseptisuunnittelu ja -kehitys
 • Paikkatietoanalyysit

Kiinteistökehitys

Alueet, keskustat, kiinteistöt ja toimitilat tarvitsevat yhä vetovoimaisempia ratkaisuja ja kykyä muuntua käyttäjiensä tarpeisiin.

Monipuoliset kiinteistökehittämisen, suunnittelun, maankäytön ja kiinteistökonsultoinnin palvelut mahdollistavat jo varhaisessa vaiheessa hankkeiden ja käyttäjätarpeiden laajan tarkastelun niin toiminnallisuuden kuin kustannustehokkuuden ja toteutuksen näkökulmasta.

Voimme nopeasti ideavaiheessa tarkastella hankkeen potentiaalia, vasta tämän jälkeen jatkamme yhdessä hankkeen kehittämistä. Kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutokset tuovat olemassa oleville kiinteistöille käyttöä myös tulevaisuudessa. Rohkeat ja idearikkaat kiinteistökehittämisen ja -suunnittelun palvelut auttavat pitämään omistetut kiinteistöt vetovoimaisina nyt ja tulevaisuudessa. Vain käytössä olevat rakennukset tuottavat.

Palvelumme

 • Tila- ja palvelumixin suunnittelu
 • Tontin tai rakennetun kiinteistön etsiminen
 • Tontinkäyttösuunnittelu
 • Kohteen tai alueen markkina-asemointi
 • Kaavoituspalvelut
 • Vuokralaisten ja/tai sijoittajan haku sekä sopimusneuvottelut
 • Toimitilaympäristön kehittäminen (Ramboll Spaces)

Kiinteistökehitys osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Huomioi kaavatalouden ja tulevan hankkeen liiketoimintamallin realistisuuden hankkeen koko elinkaaressa, jolloin projektista saadaan tuottava
 • Tuo näkökulmia eri asiantuntijoilta hankkeen kaikkiin vaiheisiin jo maankäytön suunnitteluvaiheessa
 • Pitää hankkeen lopputavoite kirkkaana mielessä läpi koko projektin, jolloin alueista tulee vetovoimaisia sekä asukkaille että elinkeinoelämälle
 • Tuo näkemyksellisyyttä hankkeen kaikkiin eri vaiheisiin

Kiinteistökonsultointi

Kiinteistöjen omistaminen, hallinnointi ja ylläpito vaativat yhä enemmän omistajilta ja kiinteistöjä hallinnoivilta tahoilta. Kattavalla kiinteistötiedonhallinnalla pidetään kiinteistöä koskeva tieto järjestyksessä ylläpidon ja muutostarpeiden varalta. Laadimme puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä sekä vuokrauksissa. Pohdimme tarjontaamme ja sen kehittämistä ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta koko hankkeen elinkaaren ajan alueen tai hankkeen kehittämisestä sen suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon asti.

Palvelumme

 • Kiinteistöjohtaminen ja omistajuus
 • Kiinteistöomaisuuden hallinta
 • Strateginen kiinteistöjohtaminen
 • Kiinteistötiedonhallinta
 • Toimitilastrategiat
 • Kiinteistöjen Due Diligence
 • Green Lease
 • Kiinteistöarviointi
 • Käytön ja ylläpidon kehittäminen
 • Kiinteistöveroselvitykset
 • Kiinteistöpalvelujen hankinta ja kilpailutus
 • Ylläpidon suunnittelu ja käytön ohjaus
 • Huoltokirjojen tietosisällöt
 • Olosuhteiden ja laitteiden toiminnanvarmistus
 • Toiminnan ja palvelujen auditiointi
 • Kustannus- ja määrälaskenta
 • Kiinteistötiedon hallinnan konsultointi, RambollFM-järjestelmät

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut