Kaupunkiympäristön palvelumuotoilu

Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Palvelumuotoilun avulla voidaan parantaa ratkaisujen käytettävyyttä ja kestävyyttä ja tuoda uusia näkökulmia suunnitteluun.

Ota yhteyttä

Aino Mensonen

Digitaalisten palveluiden ja innovoinnin palvelupäällikkö
Susanna Kari, Ramboll Finlandin asiantuntija, kiinteistökehitys

Susanna Kari

Asiantuntija, kiinteistökehitys
P: +358 401394185

Käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun menetelmillä on mahdollista visualisoida ja hahmottaa tulevaa, sekä ennakoida käyttäjien tarpeita ja tulevaisuuden kokemuksia. Kehitämme elinympäristöämme, osallisuuttamme ja liikkumistamme innovatiivisina palveluina. Tarjoamme projektinhallintaa ja fasilitointia erilaisiin tarpeisiin, hallintasuunnitelmia, käyttäjätiedon hyödyntämistä sekä prosessinaikaista yhteiskehittämistä.

Yhteistyössä syntynyt, eri käyttäjäryhmien tarpeet ja toiveet huomioiva lopputulos on hankkeiden onnistumisen edellytys. Tällaisella yhteissuunnittelulla ratkaisuista tulee kestävämpiä sekä mahdollisimman muuntojoustavia. 

Käyttäjälähtöisyys osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä kokoaa yhteen erilaisia metodeja, lähestymistapoja ja asiantuntijuutta uudella, yhteisöllisellä tavalla. Se tuo muutosjohtamisen ja palvelumuotoilun osaksi hankkeita parantaen ratkaisujen käytettävyyttä ja kestävyyttä samalla lisäten uusia ja innovatiivisia näkökulmia  suunnitteluun.  

Työkaluja ja palveluita kaupunkiympäristöjen kehittämiseen

  • Palvelumuotoilu
  • Käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten analyysit

  • Toiminnallinen tilakonseptointi

  • Sosiaalisen, virtuaalisen ja fyysisen tilan johtaminen

  • Käyttäjäprosessin optimointi ja fasilitointi

  • Projektien yhteissuunnittelu

  • Työpajat (Charrette, Big Room)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut