dcsimg Kestävän rakentamisen palvelut - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kestävän rakentamisen palvelut

Rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen osuus energiankulutuksesta, kasvihuonekaasupäästöistä, raaka-aineiden ja veden kulutuksesta sekä jätteiden syntymisestä on merkittävä. Rambollin kestävän rakentamisen palvelut tarjoavat ratkaisuja kiinteistösektorin ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Green building -ratkaisut huomioivat ympäristövaikutusten lisäksi taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja niiden avulla voidaan edistää työturvallisuutta, käyttäjien viihtyvyyttä, paikallisyhteisön vuorovaikutusta, toimitusketjun vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa.

 
 
 

Kiinteistöjen elinkaarilaskenta, energiatehokkuus ja ympäristöluokitukset palvelevat kiinteistöjen nykyisiä ja tulevia omistajia ja käyttäjiä kuin koko yhteiskuntaakin. Elinkaarilaskenta auttaa sekä uudisrakentamis- että peruskorjaushankkeiden päätöksenteossa  konkretisoimalla energiatehokkuuden, ympäristövaikutukset ja kiinteistön käytöstä aiheutuvat kustannukset koko kiinteistön elinkaaren aikana.

Kiinteistöjen ympäristöluokitukset sertifikaatteineen tähtäävät jatkuvaan ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmien huomioimiseen kiinteistöissä samalla parantaen kiinteistön houkuttelevuutta niin potentiaalisten ostajien, vuokralaisten kuin myös kuluttajien näkökulmasta. Käyttäjien viihtyvyyttä voidaan varmistaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin ylläpidon ja käytön aikaisilla ympäristöluokituksilla.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen tuo välittömiä etuja omistajalle, käyttäjälle ja ympäristölle. Energiatehokkuuden tarkastelun ja parantamisen lisäksi voidaan samalla huomioida ympäristö ja säästää selvää rahaa.

Ramboll on Green Building Council Finlandin ja vastuullisuusverkosto FIBS:in jäsenyritys.

Ramboll on Green Building Council Finlandin jäsenyritys.

Green Market and Construction

 

 

Julkaisut

Rambollin pätevöityneet asiantuntijat päivittävät jatkuvasti osaamistaan. Ramboll tutkii ja kartoittaa aktiivisesti uusia trendejä ja mahdollisuuksia edistää kiinteistösektorin vihreyttä ja vastuullisuutta omistajien, käyttäjien ja koko yhteiskunnan eduksi.
Green Market Study 2017

Ramboll Green Market Study on pohjoismaisen vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan ja vihreän rakentamisen tilaa ja trendejä kartoittava tutkimus. Ensimmäinen Green Market Study julkaistiin vuonna 2008 nimellä ”Pöyry Green Market Study”.

Ramboll Green Market Study 2017

Ota yhteyttä

Kari Hiltunen, Ramboll Finland
Kari Hiltunen
Yksikönpäällikkö, Kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultointi, Espoo
+358 50 560 9756
kari.hiltunen@ramboll.fi