Yritysvastuun ja vastuullisuusjohtamisen konsultointipalvelut

On kyse sitten ESG:stä, yhteiskuntavastuusta, yritysvastuusta tai kestävästä kehityksestä, olemme asiakkaidemme kumppani vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yritysvastuu ja vastuullisuusjohtaminen

Ota yhteyttä

Kari Hiltunen

Yksikönpäällikkö, Kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultointi, Espoo
P: +358 50 560 9756

Appu Haapio

Johtava asiantuntija, Yritysvastuupalvelut, Tampere/Espoo
P: +358 40 661 8298

Vastuullinen yritys huomioi ympäristönäkökulmien lisäksi taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat, joiden oikealla johtamisella minimoidaan riskejä, tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia, tehostetaan toimintaa, parannetaan mainetta ja vastataan yhteiskunnan tarpeisiin. Vastuullinen yritys näkee kestävän kehityksen toimintansa edellytyksenä.

Kiinteistöalalla kansainvälisestikin arvostettu vastuullisuusjohtamisen työkalu ja mittari on GRESB REA (Real Estate Assessment). GRESB REA -arviointiin osallistui 850 yritystä sekä rahastoa vuonna 2017, ja lukumäärä kasvaa vuosittain. Osa sijoittajista jopa vaatii kiinteistösijoitusyhtiöiltä ja -rahastoilta arviointiin osallistumista. Infrarahastojen on ollut mahdollista osallistua GRESB Infrastructure -arviointiin vuodesta 2016 alkaen, ja se on herättänyt myös suurta kiinnostusta.

Ramboll on toiminut GRESB-konsulttina lukuisissa projekteissa, joiden seurauksena asiakkaidemme GRESB-tulokset ovat parantuneet merkittävästi. Rambollilla on myös pitkän ajan kokemusta mm. vastuullisuusraportoinnista, sidosryhmäselvityksistä sekä vastuullisuusohjelmien ja -strategioiden rakentamisesta. Lue Ramboll Groupin sivuilta, kuinka autoimme asiakkaitamme menestymään vuonna 2016.

Esimerkkejä palveluistamme

  • GRESB -konsultointi
  • Vastuullisuusraportointi ja sen kehittäminen (GRI, INREV, EPRA jne.)
  • Vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat
  • Olennaisuusanalyysit ja sidosryhmäselvitykset (AA1000)
  • ESG tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittariston määritys
  • Toimitusketjujen vastuullisuuden kehittäminen
  • Green Lease, vihreät vuokrasopimukset
  • ISO14001
  • ESG Due Diligence -arvioinnit

Esimerkkihankkeitamme

Senaatti-kiinteistöt

Yhteiskuntavastuuraportointi ympäristövastuun osalta ja raportoinnin kehittäminen vuodesta 2000
Senaatti-kiinteistöt on saanut lukuisia kunniamainintoja vastuullisuusraportistaan, joka on valittu useita kertoja julkisen sektorin parhaaksi yhteiskuntavastuuraportiksi.

Genesta Property Nordic AB

• Kestävän rakentamisen, jätehuollon ja kierrätyksen käytäntöjen sekä räätälöidyn Green lease – vuokrasopimusmallin kehittäminen ja implementointi

• Vastuullisuusraportointi vuodesta 2014 GRI G4-raportointiviitekehyksen mukaan, GRESB-vertailun tuki vuodesta 2015 sisältäen tiedonkeruun, raportointiprosessin dokumentoinnin, lyhyen tähtäimen kehitystoimenpiteet ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asetannan.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut