dcsimg Yritysvastuu ja ympäristöjohtaminen - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yritysvastuu ja ympäristöjohtaminen

 
 

Kiinteistösektorin vastuullisuus- ja ympäristöraportointi laajenee yksittäisistä kiinteistöistä kokonaisiin portfolioihin ja yritystason toimintaan. Kiinteistösektorin yritysten odotetaan viestivän toiminnastaan ja sen taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista (ESG-vaikutukset: envirommental, social and governance) yhä laajemmin eri sidosryhmille.

Käytännössä vastuullisuusraportointi ja -viestintä auttavat paremmin arvioimaan ja johtamaan toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä viestimään niistä. Vastuullisuusraportointi on viestintää jatkuvan parantamisen prosessista, jolla tähdätään vastuullisuuden kehittämiseen niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun alueilla. Vastuullisuusraportointi palvelee niin ulkoisia kuin sisäisiä sidosryhmiä ja toiminnan kehittämistä.

Yleisimmät käytössä olevat vastuullisuusraportointi- ja arviointi -työkalut ovat GRI (Global Reporting Initiative), CDP (Carbon Disclosure Project), DJSI (Dow Jones Sustainability Index), UNGC (United Nations Global Compact), PRI (Principles for Responsible Investment) ja erityisesti reaali-investointien, kiinteistöportfolioiden ja infrastruktuurisijoitusten vastuullisuustoimintaa mittaroivat GRESB-arvioinnit (GRESB Real Estate Assessment).

 

Kokonaisvaltaisia vastuullisuuspalveluita kiinteistöalalle

Ramboll kehittää jatkuvasti palvelujaan vastaamaan kiinteistösektorin tarpeita yritysvastuun, ympäristöjohtamisen ja vastuullisuusviestinnän kehittämisessä.

Palvelumme

  • Lyhyen ja pitkän tähtäimen vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat
  • Koulutukset yritysvastuusta ja vastuullisuusraportoinnista
  • Vastuullisuusraportoinnin projektinjohto
  • Sisäisen ja ulkoisen vastuullisuusraportoinnin kehittäminen
  • Tiedonkeruu, tunnuslukujen kehittäminen ja analysointi
  • Toimitusketjun vastuullisuusohjaus
Yritysvastuu ja ympäristöjohtaminen

GRESB-arvioinnit ohjaavat vastuullisuustyötä

GRESB-arviointiin osallistuvien yritysten ja rahastojen tuloksia portfoliotasolla seuraavien sijoittajatahojen määrä kasvaa vuosittain. Myös pankit ja rahoituslaitokset vaativat yhä useammin GRESB-luokitusta kiinteistösijoitusyhtiöiltä ja -rahastoilta. GRESB-arvioinnit ja niiden tuottama vertailutieto ohjaavat osallistujien vastuullisuustyötä, auttavat resurssien kohdentamisessa, hankkeiden ja toimenpiteiden argumentoinnissa ja tuovat vastuullisuuden sijoittajien, omistajien, hallituksen ja johtoryhmän työlistalle. GRESB-arviointiin osallistuminen mahdollistaa suoran vastuullisuusviestinnän sijoittajien kanssa yhtenäisellä, kansainvälisesti vertailtavissa olevalla tavalla.

Vuonna 2016 GRESB arvioinnit kasvoivat kattamaan kiinteistöportfolioiden lisäksi myös infrastruktuurirahastot ja –toimijat (GRESB Infrastructure Assessment).

GRESB – arviointien perhe kattaa seuraavat arvioinnit:

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark

GRESB-arviointeihin osallistumista suunnitteleville kiinteistösijoitusyhtiöille, infrastruktuuritoimijoille sekä kiinteistö- ja infrastruktuurirahastoille Ramboll tarjoaa osaamista niin ”avaimet käteen”-palveluna kuin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityinä pienempinä kokonaisuuksina. Ramboll teki laajan tutkimuksen GRESB RE-arvioinnista ja tuloksia esiteltiin kansainvälisessä GRESB Nordic Event -seminaarissa Helsingissä 13.4.2015.

Kysy rohkeasti lisää GRESB-palveluistamme!

 

 

Lue, kuinka autoimme asiakkaitamme menestymään vuonna 2016.

 

Esimerkkihankkeitamme

 
Senaatti-kiinteistöt
Yhteiskuntavastuuraportointi ympäristövastuun osalta ja raportoinnin kehittäminen vuodesta 2000
Senaatti-kiinteistöt on saanut lukuisia kunniamainintoja vastuullisuusraportistaan, joka on valittu useita kertoja julkisen sektorin parhaaksi yhteiskuntavastuuraportiksi.

Genesta Property Nordic AB
• Kestävän rakentamisen, jätehuollon ja kierrätyksen käytäntöjen sekä räätälöidyn Green lease – vuokrasopimusmallin kehittäminen ja implementointi

• Vastuullisuusraportointi vuodesta 2014 GRI G4-raportointiviitekehyksen mukaan, GRESB-vertailun tuki vuodesta 2015 sisältäen tiedonkeruun, raportointiprosessin dokumentoinnin, lyhyen tähtäimen kehitystoimenpiteet ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asetannan.


Ota yhteyttä

Kari Hiltunen, Ramboll Finland
Kari Hiltunen
Yksikönpäällikkö, Kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultointi, Espoo
+358 50 560 9756
kari.hiltunen@ramboll.fi