Käytön ja ylläpidon kehittäminen

Ota yhteyttä

Johanna Jalas

Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen ylläpidon konsultointi,Oulu
P: +358 50 4122789

Kimmo Nikama

Yksikön päällikkö, RambollFM järjestelmät, Espoo
P: +358 40 770 7750

Rakennusten ja alueiden käytönaikaiseen tehokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Ylläpidon tarkasteluilla kehitetään toimintatapoja, parannetaan laatua ja saadaan karsittua kustannuksia. Tilan käyttäjälle luodaan mahdollisuus vaikuttaa omaan kulutukseensa ja tarkkailla sitä säännöllisesti. Rakennuksen elinkaaren aikana on myös mahdollista, että kiinteistöveroperusteet ovat muuttuneet eikä niitä ole päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

Kiinteistön käyttöönoton jälkeen hoidamme omistajan puolesta esimerkiksi olosuhteiden ja energiankulutuksen seurannan sekä erilaiset auditoinnit. Autamme kiinteistönhoidon ja -huollon hankinnassa: määrittelemme hankintaprosesseja ja palveluiden kuvauksia, valmistelemme kilpailutuksia ja laadimme kilpailutusasiakirjoja.

Opastamme sähköisten huoltokirjajärjestelmien ja muiden kiinteistötietojärjestelmien käytössä ja hyödyntämisessä. Aktiivisessa käytössä oleva huoltokirja on tehokas työkalu, jonka avulla varmistetaan kiinteistön toiminta ja hallitaan sen elinkaari.

Palvelumme

  • Kiinteistöveroselvitykset
  • Kiinteistöpalvelujen hankinta ja kilpailutus
  • Ylläpidon suunnittelu ja käytön ohjaus
  • Huoltokirjojen tietosisällöt
  • Toiminnan ja palvelujen auditointi 
  • Olosuhteiden ja laitteiden toiminnanvarmistus
  • Ympäristöohjaus
  • Kestävien hankintojen määritteleminen

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut