dcsimg Käytön ja ylläpidon kehittäminen - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käytön ja ylläpidon kehittäminen

 
 

Rakennusten ja alueiden käytönaikaiseen tehokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Ylläpidon tarkasteluilla kehitetään toimintatapoja, parannetaan laatua ja saadaan karsittua kustannuksia. Tilan käyttäjälle luodaan mahdollisuus vaikuttaa omaan kulutukseensa ja tarkkailla sitä säännöllisesti. Rakennuksen elinkaaren aikana on myös mahdollista, että kiinteistöveroperusteet ovat muuttuneet eikä niitä ole päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

Kiinteistön käyttöönoton jälkeen hoidamme omistajan puolesta esimerkiksi olosuhteiden ja energiankulutuksen seurannan sekä erilaiset auditoinnit. Autamme kiinteistönhoidon ja -huollon hankinnassa: määrittelemme hankintaprosesseja ja palveluiden kuvauksia, valmistelemme kilpailutuksia ja laadimme kilpailutusasiakirjoja.

Opastamme sähköisten huoltokirjajärjestelmien ja muiden kiinteistötietojärjestelmien käytössä ja hyödyntämisessä. Aktiivisessa käytössä oleva huoltokirja on tehokas työkalu, jonka avulla varmistetaan kiinteistön toiminta ja hallitaan sen elinkaari.

Palvelumme

  • Kiinteistöveroselvitykset
  • Kiinteistöpalvelujen hankinta ja kilpailutus
  • Ylläpidon suunnittelu ja käytön ohjaus
  • Huoltokirjojen tietosisällöt
  • Toiminnan ja palvelujen auditointi 
  • Olosuhteiden ja laitteiden toiminnanvarmistus
  • Ympäristöohjaus
  • Kestävien hankintojen määritteleminen

Ota yhteyttä

Johanna Jalas, Ramboll CM, Ramboll Finland
Johanna Jalas
Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen ylläpidon konsultointi,Oulu
+358 50 4122789
johanna.jalas@ramboll.fi
Kimmo Nikama
Yksikönpäällikkö, Kiinteistötiedon hallinnan konsultointi, Espoo
+358 40 770 7750
kimmo.nikama@ramboll.fi