Kiinteistöjohtaminen ja omistajuus

Kiinteistöjohtaminen ja omistajuus

Ota yhteyttä

Johanna Jalas

Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen ylläpidon konsultointi,Oulu
P: +358 50 4122789

Kimmo Nikama

Yksikön päällikkö, RambollFM järjestelmät, Espoo
P: +358 40 770 7750

Kiinteistöjen omistaminen ja omaisuuden arvon jatkuva ylläpito vaati monen eri tason hallintaa ja kehittämistä. Omaisuuden hahmottaminen ja hallinta voi helpottua salkutuksen eli ns. portfolio-mallin kautta. Eri kehitys- tai myyntivaiheessa olevien kiinteistöjen tarpeet on helpompi tunnistaa, kun niiden erilaiset tavoitteet on tunnistettu. 

Kiinteistöjen Due Diligence-palvelumme ovat jo vuosia olleet kiinteistöjä myyvien ja ostavien osapuolien arvostamia. Toimintamallien kehittäminen antaa hyvän pohjan parantaa kiinteistöjen ympäristötehokkuutta sekä jalkauttaa kiinteistöjen käytön tehostamiseen vaikuttavia tavoitteita. 

Usealle asiakkaallemme toteutettu tiedon ylläpitäminen helpottaa asiakkaan keskittymistä oleellisiin kiinteistöjen hallinnointiin ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Tiedot voidaan tallentaa kiinteistötietojärjestelmään, joka toimii tehokkaana tiedonjakelukanavana.

Kiinteistöarviointimme laatii auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä asiantuntija. Laadimme puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä sekä vuokrauksissa.

Palvelumme

  • Kiinteistöomaisuuden hallinta, kiinteistösalkut
  • Strateginen kiinteistöjohtaminen
  • Kiinteistötiedonhallinta
  • Toimitilastrategiat
  • Kiinteistöjen Due Diligence
  • Green Lease
  • Kiinteistöarviointi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut