dcsimg RambollFM järjestelmät - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RambollFM järjestelmät

Palveluihimme kuuluu sovellusvuokrauspalveluna toimiva RambollFM-kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla omistaja hoitaa ja ylläpitää hallinnoimiaan kiinteistöjä. Lisäksi tarjoamme web-pohjaista hautakarttajärjestelmää hautatoimen kartta-aineistojen hallintaan ja ylläpitoon. 
 

RambollFM kiinteistötietojärjestelmä

Palveluihimme kuuluu yhteistyössä eri asiakkaidemme kanssa kehitetty sovellusvuokrauspalveluna toimiva RambollFM-kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla omistaja hoitaa ja ylläpitää hallinnoimiaan kiinteistöjä. Järjestelmään kuuluu graafinen tilanhallinta, huoltokirja ja pelastussuunnitelma.

Järjestelmä toimii kiinteistötiedon hallinnan työkaluna ja tuo kiinteistöstä tietoa sen eri käyttäjille kuten omistajille, isännöitsijöille, kiinteistönhuoltoliikkeille ja kiinteistön vuokralaisille.

Kiinteistöön liittyvät tiedot, kuten pohjakuvat ja henkilöiden yhteystiedot, tulee olla saatavilla. Tietojen  jatkuva ylläpito mahdollistaa ajan tasalla olevan tiedon kiinteistöstä. Rakennuksen kerroskohtaiseen pohjakuvaan voidaan värirastereilla merkitä käyttötarkoitukset, kustannuspaikat, vuokralaiset ja erilaiset vaikutusalueet kuten sähkökuvat sähkömittareineen.

Teemme myös pinta-alamittauksia ja määräalojen laskentaa joko paikanpäällä tai olemassa olevista kuvista. Pohjakuviin tallennettu tieto saadaan käyttöön myös raporteilla, joiden tietosisältö voidaan määritellä tarvekohtaisesti.

Lisäksi annamme korjaus- ja parannusehdotuksia kiinteistöturvallisuuden näkökulmasta sekä järjestämme koulutusta aiheesta.

RambollFM hautakarttajärjestelmä

Rambollin hautakarttajärjestelmä on palvelumuotoinen ratkaisu hautatoimen kartta-aineistojen hallintaan ja ylläpitoon. Web-pohjainen käyttöliittymä välittää tehokkaasti ja joustavasti informaatiota kaikille käyttäjille. Helppokäyttöisessä järjestelmässä voidaan tarkastella hautatietokannan tietoja havainnollisesti sijaintitietoon liitettynä. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä hautakartat ajanmukaistetaan.

Kartta-aineistoihin voidaan liittää tietoja myös hautausmaan kasvillisuudesta sekä putkien ja kaapeleiden sijainneista. Helposti saatavilla olevat putki- ja kaapelikartat ennaltaehkäisevät vahinkojen syntymistä.

Palvelumme

 • graafinen tilanhallinta
 • huoltokirja
 • pelastussuunnitelma
 • pinta-alamittaukset
 • määräalojen laskenta paikanpäällä tai olemassa olevista kuvista
 • korjaus- ja parannusehdotukset
 • kiinteistöturvallisuuskoulutukset
 • hautakartta-aineistojen muokkaus, päivittäminen ja ylläpito

Asiakkaitamme

 • Aalto-yliopisto
 • Citycon
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • Jykes Kiinteistöt 
 • Jyväskylän seurakunta
 • Kuopion seurakuntayhtymä 
 • Kymenlaakson keskussairaala, Kotka
 • Nordea Life
 • Rovaniemen seurakunta
 • Seinäjoen seurakuntayhtymä

RambollFM kiinteistöturvallisuus

Palvelumme mahdollistavat kiinteistöstä jo olemassa olevan tiedon hyödyntämisen kiinteistöturvallisuuden sekä sen ylläpidon kannalta. Kiinteistökohtainen henkilö- ja paloturvallisuuskartoitus, pelastussuunnitelma, kerroskohtaiset turvallisuusopaskartat sekä turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset ovat RambollFM:n vahvaa osaamisaluetta.

Palvelumme

 • henkilö- ja paloturvallisuuskartoitus
 • pelastussuunnitelma ja kiinteistön käyttäjien perehdyttäminen
 • kerroskohtaiset turvallisuusopaskartat
 • paloturvallisuusteoriakoulutukset
 • alkusammutus- ja poistumisharjoitukset

Ota yhteyttä

Kimmo Nikama
Yksikönpäällikkö, Kiinteistötiedon hallinnan konsultointi, Espoo
+358 40 770 7750
kimmo.nikama@ramboll.fi
Tanja Lavonen
Projektipäällikkö, RambollFM hautakarttajärjestelmät
+358 40 865 2596
tanja.lavonen@ramboll.fi