dcsimg Rakennetekniikan tutkimus ja kehitys - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakennetekniikan tutkimus ja kehitys

Ramboll tekee kiinteistö- ja rakentamisalalla sekä sisäistä että tilaustyönä tehtävää, asiakkaan toimintaa tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. 
 

Osallistumme kansallisiin ja kansainvälisiin rakennesuunnittelun T&K -projekteihin ja luomme osaltamme tulevaisuuden toimintakulttuuria. Palvelemme betonielementti- ja teräsrakennetuotannossa sekä muussa rakennustarviketeollisuudessa mukana olevia yrityksiä suorittamalla komponentti- ja järjestelmäkehitykseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, joka näkyy vuosittain esimerkiksi lukuisina valmistuneina opinnäytetöinä (DI/Ins.).

T&K-toiminta tukee asiakkaidemme liiketoimintaa

Asiakkaitamme

 • julkiset rakennuttajaorganisaatiot
 • kiinteistönomistajat
 • teollisuusyritykset
 • rakennusliikkeet
 • valmisosateollisuus
 • tiedeyhteisöt ja tutkimuslaitokset
 • rakennusalan järjestöt
Tekla Custom Component -projekteja betoni- ja terästeollisuudelle

Esimerkkihankkeitamme

 • Tassu -projekti, Rakennusteollisuus RT Oy
 • Suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen pelisäännöt, CE-merkintäohje, Rakennesuunnittelijan työturvallisuusohje, Eurokoodien laskentapohjien laatiminen, SKOL ry
 • Teräsrakenneyhdistys ry:n projekteja
 • Fise Oy:n virhepankki (rakennusalan virheet ja onnettomuudet)
 • Lujabetoni Oy:n piilokonsoli
 • Rautaruukin T&K -projekteja
 • Tekla Custom Component -projekteja betoni- ja terästeollisuudelle
 • Osallisuus kansallisessa Prodoc-kehityshankkeessa Tekla Structures Suomi -ympäristön luomiseksi

Sisäinen kehitystoimintamme terävöittää osaamistamme

Toiminta-alueet

 • suunnitteluprosessin tehostaminen
 • laatujärjestelmän edelleen kehittäminen
 • uusien suunnittelumenetelmien ja -välineiden kehittäminen ja käyttöönotto
 • tietomallipohjainen suunnittelu
 • tiedonsiirron kehittäminen
 • mallisuunnitelmien kehitys
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen

Esimerkkihankkeitamme

 • 3D-suunnittelujärjestelmiin liittyvä sisäinen kehitystyö ja Tekla Structures -implementointi
 • Eurocode-laskentamenetelmien sisäinen kehityshanke
 • tietokantapohjaisten Due Diligence -työkalujen kehitystyö

Aki Vuolio, Ramboll Finland oy
Aki Vuolio
Yksikönpäällikö, rakennetekniikka, Espoo
+358 41 510 2105
aki.vuolio@ramboll.fi