Rakennusterveys ja sisäilma

Ramboll on Suomen johtava rakennusterveyden ja sisäilmaston asiantuntija, joka on erikoistunut erityisesti toimistojen, liiketilojen ja kunnallisten palvelurakennusten sisäilma- ja terveyshaittojen kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon.

Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen.

Ota yhteyttä

Kiia Miettunen

Tutkimuspäällikkö, sisäilmakonsultointi ja kuntotutkimukset, Espoo
P: +358 40 709 5582

Jarkko Heinonen

Yksikönpäällikkö, korjausrakentaminen ja tutkimus, Espoo
P: +358 40 660 4051

Keijo Tolonen

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Espoo
P: +358 40 6691564
Karoliina Viitamäki

Karoliina Viitamäki

Osastopäällikkö, Lahti
P: +358 40 4811081

Inari Weijo

Yksikönpäällikkö, rakennetekniikka, Tampere
P: +358 50 360 7230

Timo Turunen

Toimialapäällikkö, rakennetekniikka ja korjausrakentaminen, Jyväskylä
P: +358 40 535 1023

Marko Jokipii

Suunnittelupäällikkö, sisäilmakonsultointi ja kuntotutkimukset, kosteusvaurion korjaussuunnittelu, Jyväskylä
P: +358 40 5060 737

Tarja Andersson

Yksikön päällikkö, P1-rakentaminen, Jyväskylä
P: +358 50 401 5645

Juha Rajahalme

Erityisasiantuntija, Kuopio
P: +358 40 6612569

Helmi Kokotti

Johtava asiantuntija, Kuopio
P: +358 40 4807762

Timo Puhakka

Projektipäällikkö, rakennesuunnittelu, Oulu
P: +358 40 6869 586

Asiantuntijamme tutkivat rakenteiden kuntoa, sisäilman laatua, sekä tarkastelevat ilmanvaihdon toimivuutta ja puhtautta. Pätevöityneet rakennusterveysasiantuntijamme, kosteusvaurioiden kuntotutkijamme ja -suunnittelijamme, kosteudenmittaajamme, haitta-aineasiantuntijamme, sekä P1-puhtausasiantuntijamme muodostavat laajan ja kokeneen ammattilaisryhmän kaikkein haastavimpienkin projektien läpiviemiseen.

Tutkimusnäytteiden analysoinnissa käytämme akkreditoituja Eviran hyväksymiä laboratorioita. Teemme lisäksi jatkuvaa koulutusyhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja olemme aktiivisesti mukana mm. eri ministeriöiden käynnistämissä sisäilma-alan kehityshankkeissa. 

Sisäilmaongelman tutkiminen

Selvitys- ja tutkimustarve käynnistyy usein rakennuksen käyttäjien havaintojen perusteella. Tutkimukset ovat aiheellisia, jos rakennuksessa on todettu hajuhaittoja tai muita terveysongelmia tai epäillään kosteusvauriota. Tutkimuksia tehdään myös kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa, esimerkiksi kun teollisuuskiinteistöön rakennetaan asuntoja. Ennen tutkimusten käynnistymistä laaditaan tutkimussuunnitelma, joka on tärkein osa sisäilmaongelman tutkimista. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Sisäilmaongelman korjaaminen

Tutkimusten valmistuttua tarvitaan osaavaa suunnittelua, jotta korjaukset voidaan käynnistää. Korjauksissa voidaan tarvita ilmanvaihdon säätämistä ja tehostamista, rakenteiden purkamista ja kuivaamista, asbestin ja muiden haitta-aineiden poistoa, uusien rakenteiden asennusta sekä tilamuutosten aiheuttamien toimenpiteiden huomioimista. Yhteistyö tilaajan organisaation kanssa ja hyvin toteutettu tiedottaminen mahdollistavat onnistuneen lopputuloksen. 

Korjausten käynnistyessä voidaan tarvita valvontaa. Korjausmateriaalien ja -menetelmien dokumentointi antavat mahdollisuuden seurata korjausten onnistumista. Työn valmistuttua tarvitaan usein seurantamittauksia ja -tutkimuksia laadunvalvonnan sekä korjausten onnistumisen seuraamiseksi. Meillä on asiantuntemusta hankkeen kaikikiin vaiheisiin.

Ramboll on Terve talo -asiantuntija

Rambollin Terve talo -asiantuntemus kattaa kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen ja viihtyvyyteen. Terve Talo-tehtävät sisältävät rakennuksen rakennusfysikaalisen suunnittelun, kosteudenhallinnan, losuhteidenhallinnan ohjauksen ja laadunvalvonnan niin suunnittelun kuin työmaavaiheenkin aikana.

Lue lisää Terve Talo -palveluistamme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut