Sisäilmakonsultointi

Ramboll on sisäilmakonsultoinnin monipuolinen asiantuntija. Korjausrakentamisen asiantuntijamme ovat perehtyneet rakennusten rakenteiden ja ilmanvaihdon ongelmiin sekä sisäilmakorjauksiin. Pätevöityneet rakenteiden kosteudenmittaajamme, haitta-ainekartoittajamme, rakennesuunnittelijamme sekä kuntotutkijamme muodostavat laajan ja kokeneen ammattilaisryhmän ongelmien ratkaisemiseen. Laboratorioanalyyseissä käytämme akkreditoitua ympäristölaboratoriota. Teemme yhteistyötä lukuisten eri laboratorioiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen.

Ota yhteyttä

Pirjo Karjalainen

Rakennusterveysasiantuntija, Lahti
P: 040 1585 580

Kiia Miettunen

Tutkimuspäällikkö, sisäilmakonsultointi ja kuntotutkimukset, Espoo
P: +358 40 709 5582

Marko Jokipii

Suunnittelupäällikkö, sisäilmakonsultointi ja kuntotutkimukset, kosteusvaurion korjaussuunnittelu
P: +358 40 5060 737

Timo Puhakka

Projektipäällikkö, rakennesuunnittelu, Oulu
P: +358 40 6869 586

Ville Mäntylä

Projektipäällikkö, Lahti
P: 040 049 7074

Jarkko Heinonen

Yksikönpäällikkö, korjausrakentaminen ja tutkimus, Espoo
P: +358 40 660 4051

Tarja Andersson

Yksikön päällikkö, P1-rakentaminen, Jyväskylä
P: +358 50 401 5645

Helmi Kokotti

Johtava asiantuntija
P: +358 40 4807762

Keijo Tolonen

P: +358 40 6691564
Karoliina Viitamäki

Karoliina Viitamäki

Osastonpäällikkö
P: +358 40 4811081

Juha Rajahalme

Toimistopäällikkö
P: +358 40 6612569

Ammattilaisemme tekevät yhteistyötä tilaajien sisäilmaryhmien kanssa. Kohteitamme ovat erityisesti julkiset rakennukset ja liikerakennukset. Rambollilla on pätevyys toimia Terve talo -asiantuntijana.

Sisäilmastolla tarkoitetaan rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen. Sisäilmaongelmia aiheuttavia kosteusvaurioita on tutkimusten mukaan yli puolessa Suomen rakennuskannasta. Sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. rakennuksen ilmanvaihdon toiminta, rakenteiden tiiveys, rakenteissa olevat haitta-aineet, kosteusvauriot ja rakennuksen rakenteet sekä niihin myöhemmin tehdyt muutokset. Asiantuntevasti tehdyillä tutkimuksilla ja korjaussuunnittelulla hyvinvointia voidaan parantaa merkittävästi.

Sisäilmaongelman tutkiminen

Selvitys- ja tutkimustarve käynnistyy usein rakennuksen käyttäjien havaintojen perusteella. Tutkimukset ovat aiheellisia, jos rakennuksessa on todettu hajuhaittoja tai muita terveysongelmia tai epäillään kosteusvauriota. Tutkimuksia tehdään myös kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa, esimerkiksi kun teollisuuskiinteistöön rakennetaan asuntoja. Ennen tutkimusten käynnistymistä laaditaan tutkimussuunnitelma. Tutkimuksiin voi sisältyä mm.:

  • haitta- ainekartoitukset (esim. asbesti, PAH, PCB)
  • ilmanvaihdon mittaukset
  • kosteusmittaukset
  • lämpökamerakuvaukset
  • materiaalinäytteenotto laboratoriotutkimuksia varten (esim. pöly, mikrobikasvustot)
  • rakenneavaukset
  • rakenteiden tiiveyden tutkimukset 

Sisäilmaongelman korjaaminen

Tutkimusten valmistuttua tarvitaan osaavaa suunnittelua, jotta korjaukset voidaan käynnistää. Korjauksissa voidaan tarvita ilmanvaihdon säätämistä ja tehostamista, rakenteiden purkamista ja kuivaamista, asbestin ja muiden haitta-aineiden poistoa, uusien rakenteiden asennusta sekä tilamuutosten aiheuttamien toimenpiteiden huomioimista. Yhteistyö tilaajan organisaation kanssa ja hyvin toteutettu tiedottaminen mahdollistavat onnistuneen lopputuloksen. 

Korjausten käynnistyessä voidaan tarvita valvontaa. Korjausmateriaalien ja -menetelmien dokumentointi antavat mahdollisuuden seurata korjausten onnistumista. Työn valmistuttua tarvitaan usein seurantamittauksia ja -tutkimuksia laadunvalvonnan sekä korjausten onnistumisen seuraamiseksi. Meillä on asiantuntemusta hankkeen kaikikiin vaiheisiin.

Ramboll on Terve talo -asiantuntija

Rambollin Terve talo -asiantuntemus kattaa kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen ja viihtyvyyteen. Terve Talo-tehtävät sisältävät rakennuksen rakennusfysikaalisen suunnittelun, kosteudenhallinnan, losuhteidenhallinnan ohjauksen ja laadunvalvonnan niin suunnittelun kuin työmaavaiheenkin aikana.

Lue lisää Terve Talo -palveluistamme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut