Energiasuunnittelun palvelut

Rambollin tarjoamat energiasuunnittelun palvelut yhdistettynä kokonaisvaltaiseen taloteknisen suunnittelun prosessiin mahdollistavat rakennushankkeelle optimaalisten elinkaari-, energia- ja sisäilmastotavoitteiden täyttymisen kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä

Mika Kovanen

Suunnittelupäällikkö, energiasuunnittelu
P: +358 50 568 5128

Energiatehokkuussuunnittelijamme ylläpitävät aktiivisesti kohteen dynaamista energiamallia läpi koko suunnittelu- ja rakennusprosessin. Näin rakennuksen energiateknistä kokonaisuutta voidaan hallita tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki suunnitteluparametrit ja tehdyt laitevalinnat tukevat asettuja energia- ja sisäilmastotavoitteita. Energiatehokkuussuunnittelun osalta kuulumme Suomen johtaviin kokonaisvaltaisia dynaamisia energia-analyyseja ja elinkaarisuunnittelua tarjoaviin osaajiin. Osaamisemme kattaa mm. seuraavat simulointiympäristöt: IDA-ICE, TRNSYS, IES-VE ja RIUSKA.

Yhdistämällä TATE-suunnittelijoidemme, energia- ja elinkaariasiantuntijoidemme sekä ympäristösertifiointikonsulttiemme asiantuntemus voidaan projektissa saavuttaa merkittävää synergiaetua. Kaikki projektin tarvitsemat energiatarkastelut, kuten taloteknisten järjestelmäratkaisujen ja energiantarpeiden simuloinnit, lämpö- ja jäähdytysteholaskelmat sekä sisäilmasto- ja päivänvalotarkastelut, voidaan tuottaa yhteisestä tietomallista osana suunnitteluprosessia ja ympäristösertifiointia. Taloteknisten suunnittelupalveluidemme lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laadukasta ja teknisesti asiantuntevaa elinkaari-, energiatehokkuus- ja ympäristökonsultointia (mm. LEED ja BREEAM).

Lue lisää kestävän rakentamisen palveluistamme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut