Saneerattavien ja suojeltavien kohteiden talotekninen suunnittelu

Ota yhteyttä

Juha Pihlajamäki

Johtaja, LVIA-tekniikka
P: +358 40 044 1746

Seppo Mäki-Pollari

Johtaja, Sähkötekniikka
P: +358 40 048 5944

Korjausrakentamisen kohteet ovat usein erityisen haastavia, sillä ne edellyttävät sekä erityisosaamista että luovuutta uusien ympäristöön ja rakenteisiin sopivien taloteknisten ratkaisujen löytämiseksi. Esimerkiksi rajalliset tilat voivat vaikeuttaa toimivien sähkö- ja LVIA-suunnitteluratkaisujen löytämistä. Rambollin laaja sähkö- ja LVIA-tekniikan asiantuntemus ja kyky muuntaa vanhat rakennukset nykyajan vaatimukset täyttäviksi on tullut tarpeeseen lukuisissa saneerauskohteissa. Ramboll on osallistunut kattavasti useiden merkittävien suojelukohteiden talotekniseen peruskorjaukseen.

Suojelulliset vaatimukset edellyttävät usein sitä, että talotekniikka sovitetaan näkymättömiin miljöön usein ahtaisiinkin tiloihin. Vaativassa peruskorjauksessa olennaista on, että suunnittelijoiden käytössä on kohteesta oikein laadittu laserkeilausmalli, jonka mukaan tiedot kaikista todellisista rakenteista, aukotuksista, tiloista ja mitoista ovat jatkuvasti suunnittelijoiden käytettävissä.

Oikein laaditusta laserkeilausmallista suunnittelijat näkevät asennustilat ja voivat mitata olemassa olevat tilat suoraan tietokoneeltaan. Näin varmistetaan sähkö- ja LVIA-suunnitelmien todellinen asennettavuus käytännön olosuhteissa. Laserkeilausmallin hyödynnettävyys paranee huomattavasti erillisen käyttö- ja hallintaohjelmiston avulla. Mallia hyödynnetään lisäksi mm. energia- ja valaistussimulointeihin.

Amos Andersonin museon ilmakuvaupotus

Amos Andersonin taidemuseon LVIAS-suunnittelu

Amos Andersonin taidemuseo saa uudet tilat Lasipalatsista Helsingin ydinkeskustasta. Ramboll toteuttaa kohteen LVIAS-suunnittelun.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut