dcsimg Saneerausuunnittelu - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneerattavien ja suojeltavien kohteiden talotekninen suunnittelu

 
 

Korjausrakentamisen kohteet ovat usein erityisen haastavia, sillä ne edellyttävät sekä erityisosaamista että luovuutta uusien ympäristöön ja rakenteisiin sopivien taloteknisten ratkaisujen löytämiseksi. Esimerkiksi rajalliset tilat voivat vaikeuttaa toimivien sähkö- ja LVIA-suunnitteluratkaisujen löytämistä. Rambollin laaja sähkö- ja LVIA-tekniikan asiantuntemus ja kyky muuntaa vanhat rakennukset nykyajan vaatimukset täyttäviksi on tullut tarpeeseen lukuisissa saneerauskohteissa. Ramboll on osallistunut kattavasti useiden merkittävien suojelukohteiden talotekniseen peruskorjaukseen.

Suojelulliset vaatimukset edellyttävät usein sitä, että talotekniikka sovitetaan näkymättömiin miljöön usein ahtaisiinkin tiloihin. Vaativassa peruskorjauksessa olennaista on, että suunnittelijoiden käytössä on kohteesta oikein laadittu laserkeilausmalli, jonka mukaan tiedot kaikista todellisista rakenteista, aukotuksista, tiloista ja mitoista ovat jatkuvasti suunnittelijoiden käytettävissä.

Oikein laaditusta laserkeilausmallista suunnittelijat näkevät asennustilat ja voivat mitata olemassa olevat tilat suoraan tietokoneeltaan. Näin varmistetaan sähkö- ja LVIA-suunnitelmien todellinen asennettavuus käytännön olosuhteissa. Laserkeilausmallin hyödynnettävyys paranee huomattavasti erillisen käyttö- ja hallintaohjelmiston avulla. Mallia hyödynnetään lisäksi mm. energia- ja valaistussimulointeihin.

Ramboll suunnittelee talotekniset ratkaisut Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Lasipalatsin funkkisrakennukseen rakennettavaan Amos Andersonin taidemuseoon.

Ota yhteyttä

Juha Pihlajamäki
Johtaja, LVIA-tekniikka
+358 40 044 1746
juha.pihlajamaki@ramboll.fi
Seppo Mäki-Pollari
Johtaja, Sähkötekniikka
+358 40 048 5944
seppo.makipollari@ramboll.fi