Talotekninen tietomallinnus

Rambollin yhtenä strategisena kulmakivenä on tietomallintamisen hallitseminen ja sen hyötyjen maksimoiminen ja samalla uusien palvelukonseptien tuottaminen sekä tilaajan että urakoitsijan hyödyksi.

Ota yhteyttä

Juha Pihlajamäki

Johtaja, LVIA-tekniikka
P: +358 40 044 1746

Riku Lustig

Tietomallinnuskoordinaattori, talotekninen tietomallinnus
P: +358 40 550 5313

Riippumatta arkkitehtisuunnitelmien tasosta pystymme tarvittaessa itse luomaan arkkitehdin 2D-suunnitemista 3D-mallin oman perussuunnittelumme perustaksi sekä energianlaskentamalliksi. 

Haluttaessa IFC-yhteensopivalla MagiCad-ohjelmistollamme on mahdollistaa tuottaa koko LVIA- ja sähköjärjestelmästä yhtenäinen tietomalli, joka liitetään arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tuottamiin tietomalleihin. Tietomallista saadaan suoraan luettua teknisten laitteiden tuotetiedot ja säätöarvot. Esimerkiksi kanavistoista voidaan suoraan lukea kokotiedot, virtaamat ja käytetyt materiaalit mm. eristeiden ja niiden päällysteiden osalta. Tietomalli on myös perustana kohteen energiasimulaatiolaskelmille ja käytön seurannalle.

MagiCad-suunnittelujärjestelmämme voi tuottaa haluttaessa myös LVIA- ja sähkömääräluettelot, joita voidaan käyttää talotekniikan urakkalaskennan perustana. Voimme kohdistaa määräluettelot halutuin ryhmittelyin alueittain tai huoneittain, mitä ominaisuutta voidaan tehokkaasti hyödyntää niin lisä- ja muutoslaskujen tarkistamisessa kuin myös helpottamaan urakoitsijan laitehankintoja.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut