dcsimg Tekninen Due Diligence - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekninen Due Diligence

Tekninen due diligence -palvelumme auttaa määrittämään kiinteistön teknisen arvon esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä. 
Tekninen Due Diligence
 
 

Kokonaisvaltaisesti kiinteistön teknistä arvoa mittaava Due Diligence -palvelu sisältää rakennuksen kunnon selvittämisen sekä korjaustarpeen arvioinnin. Näiden perusteella saadaan luotettavaa tietoa kiinteistön todellisesta kunnosta, rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien jäljellä olevasta käyttöiästä, kiinteistön teknisestä arvosta sekä tarvittavista välittömistä sekä tulevista korjaustoimenpiteistä ja toimenpiteiden kustannuksista.

Selvityksen sisältöä voidaan muuttaa kohteen tarpeiden mukaan. Rakennusmittauspalvelujamme hyödyntämällä saadaan selville rakennuksen vuokrattava pinta-ala ja kerrosala. Rakennusalueselvitystä varten asiantuntijamme analysoivat kohteen lähiympäristöineen perustuen alueelta hankittuihin paikkatietoihin (mm. luontotiedot, melu, ilmanlaatu, muinaismuistokohteet, maaperätiedot, olemassa oleva infrastruktuuri ja kaavoitus). Tarvittaessa tuotamme myös ympäristöriskien EDD-arviointeja (Environmental Due Diligence).

Olemassa oleviin kiinteistöihin tai käynnissä oleviin rakennushankkeisiin tehtävät tekniset Due Diligence –arviointimme kattavat rakennus- ja talotekniikan järjestelmät sekä viranomaisasiat.

Olemme tehneet TDD-arvioinnin jo runsaassa 300 kohteessa. Kohteina on ollut kauppakeskuksia, hotelleja, teollisuuslaitoksia sekä toimisto-, liike-, varasto- ja asuinrakennuksia. Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat.

Rambollin sertifioidut kuntotutkijat ovat asiakkaidemme käytettävissä jatkotutkimuksissa ja raporttien arvioinneissa.

Ota yhteyttä

Riku Pukkila, Ramboll Finland
Riku Pukkila
Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen tekninen konsultointi, Espoo
+358 40 504 8062
riku.pukkila@ramboll.fi