Terve talo -koordinointi

Vietämme valtaosan ajasta sisätiloissa. Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen. Rambollin Terve talo -koordinoinnin tavoitteena on varmistaa rakennuksen terveellisyys ja hyvä sisäilmasto.

Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen.

Ota yhteyttä

Leif Wirtanen

Osastopäällikkö, sisäilmapalvelut, Espoo
P: +358 50 311 1221

Timo Turunen

Toimialapäällikkö, rakennetekniikka ja korjausrakentaminen, Jyväskylä
P: +358 40 535 1023

Magnus Stagnäs

Projektipäällikkö,rakennetekniikka ja Terve talo-koordinointi
P: +358 40 842 2746

Kohti terveellisiä kiinteistöjä

 

Huolella rakennetut sisäolosuhteet ja niiden parantamiseksi tehdyt investoinnit tuovat myönteisiä vaikutuksia rakennuksen koko elinkaaren aikana. Hyötyjinä olemme me kaikki − niin perheemme kuin koko yhteiskunta.

Rambollin Terve talo -koordinointi tarjoaa ratkaisumalleja rakennushankkeen kokonaisuuden hallintaan. Avustamme tilaajaa Terve talo -tavoitteiden asettamisessa. Ohjaamme suunnittelua ja valvomme laatutavoitteiden täyttymistä työmaavaiheessa. Neuvomme rakennuksen huollossa ja valvomme sen toimivuutta. Jatkuvalla seurannalla varmistamme, että terveellisyys huomioidaan rakennuksen koko käyttöiän ajan.

Terve talo-koordinaattori huolehtii, ohjaa ja valvoo läpi hankkeen elinkaaren Terve talo -kriteerien toteutumista. Rakennuksissa mm. kosteudenhallinnasta ja sisäilman laadusta huolehditaan monin teknisin ratkaisuin, joiden toimintaan vaikuttavat useat eri tahot ja päätökset. Rakennushankkeeseen on suositeltavaa kiinnittää asiantuntija, joka pystyy ohjaamaan ratkaisuja ja toteutusta terveellisen sisäilman näkökulmasta.

Terve talo -kriteerien lisäksi hyvä menettelytapa on kuivaketju10 -toimintaohjeistus, joka on osa Terve talo -koordinointia kosteudenhallinnan välineenä. Tuottavassa terveellisessä rakennuksessa myös käyttö ja ylläpito on koordinoitu. Nämä kaikki vaativat monien suunnittelun osa-alueiden yhteensovittamista ja todentamista. Terve talo -koordinoinnissa korostuu hankkeen kokonaisuuden hallinta ja rakennuksen koko elinkaari.

Terve talo-koordinaattorimme voivat toimia myös Kuivaketju10- toimintamallin mukaisina.

Rakennusterveyden näkökohdat huomioidaan läpi hankkeen

 

Terve talo ei synny yksinomaan työpöydällä tai työmaalla, vaan on tulos pitkästä toimintaketjusta, jonka osapuolina ovat eri vaiheissa rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalivalmistajat, viranomaiset, kiinteistöhuolto ja käyttäjät. Ramboll Terve talo -koordinoinnissa on kyse vahvasta sitoutumisesta, ongelmien ennaltaehkäisystä ja aktiivisesta kommunikaatiosta koko hankkeen ajan.  Kun sisällytät Terve talo -koordinointimme valmiit toimintatavat jo hankkeesi tarveselvitysvaiheeseen, niin mahdollistat kokonaisvaltaisesti terveellisen ja toimivan kiinteistön.

Monialaiset ja toisiaan tukevat palvelut

Terve talo -koordinointipalvelun lisäksi lukuisat erillispalvelumme kattavat kaikki tekniset osa-alueet ja elinkaaren vaiheet, joilla on vaikutusta rakennuksen ja käyttäjien hyvinvointiin.

• Aikataulu -ja kustannusohjaus   • Käyttötyytyväisyyskyselyt • Sopimusasiat
• Akustinen suunnittelu ja mittaus • Käytön aikaiset laatuauditoinnit        Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus         
• Energia- ja olosuhdesimulointi  Laboratoriotutkimukset • Suunnittelun ohjaus ja valvonta
• Huollon ja ylläpidon koordinointi • Lämpökamerakuvaus • Rakentamisen ohjaus ja valvonta
• Huoltokirjakoordinointi ja -managerointi        Meluselvitykset • Terve talo -koulutus
• Häikäisytarkastelu Projektinjohto • Tiiveysmittaus
• Kiinteistötiedon hallinta • Puhtaudenhallinta • Turvajärjestelmät
Kiinteistöturvallisuus • Päivänvaloanalyysit • Toiminnanvarmistus
• Kosteudenhallinta • Rakennusfysikaalinen laskenta • Toimintakokeet
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset • Rakenteiden käyttöikämitoitus • Viestintä
• Käyttäjäorganisaation opastus  Sisäilmakonsultointi YmpäristöluokituksetTerve talo -koordinoinnin sisältö

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut