Konseptien arviointi

Korkean riskin investointikohteena öljy- ja kaasualalla omistajien ja toimijoiden on pakko valita oikea strategia varmistaakseen, että investointi on kannattava. Konseptien arvioinnissa tutkitaan eri ratkaisuja lain, tekniikan, talouden ja joskus myös luonnon ja yhteiskunnan näkökulmista.

Ota yhteyttä

Jesper Thomsen

M.Sc., chemical eng., Director, Business Development, North Sea
P: +45 5161 2375

Hyväksytyt asiantuntijat arvioivat projektin toteutettavuuden

Rambollin laaja kokemus öljy- ja kaasulaitosten muokkaamisesta antaa meille tarvittavan asiantuntemuksen konseptien arvioinnista sekä uusille että olemassa oleville projekteille.
 
Konseptien arviointimme perustuu arvioituun tuotantomäärään ja öljylähteen rakenteeseen. Arviointi kattaa prosessin simulaation, tuotannon jatkuvuuden sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisystrategian, kuten myös materiaalien valinnan. Arvioimme myös projektin koko elinkaaren kustannukset, rakenteiden painon ja kustannukset ja teemme liiketoimintalaskelmia.
 
Lisätietoa palveluistamme löydät englanninkielisiltä verkkosivuiltamme www.ramboll.com

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut