dcsimg Vesi - Ramboll Finland Oy
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesi

Vesi vaikuttaa maailmaamme merkittävästi. Ramboll ratkoo veteen ja veden kiertokulkuun liittyviä haasteita aina vesivaroista ja vedenkäsittelystä talousvedenjakeluun, jätevesien viemäröintiin ja puhdistukseen. 
vesi-vesivarat-vedenkäsittely-jätevedet
 

Tarjoamme laajan kirjon veteen liittyviä asiantuntijapalveluja esisuunnitelmatason strategisista analyyseista ja projektihahmotelmista aina infrastruktuuriratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen niin Suomessa kuin maailmallakin. Lähestymme projekteja aina kokonaisvaltaisesti ja innovoimme kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme ja yhteiskunnalle.

Asiakkaitamme ovat vesilaitokset, jätevedenpuhdistamot, valtionhallinnon elimet, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, rakennuttajat ja urakointiyritykset, teollisuusyritykset sekä kansainväliset rahoituslaitokset kuten Euroopan komissio, Aasian kehityspankki ja Maailmanpankki.

Vesitoimialallamme työskentelee maailmanlaajuisesti yli 600 asiantuntijaa, joista 80 Suomessa. Valtaosa heistä on insinöörejä, hydrauliikan ja hydrologian asiantuntijoita ja maisema-arkkitehtejä. Lisäksi joukossa on talousasiantuntijoita, juristeja ja liikkeenjohdon konsultteja.
 

Tutustu kansainväliseen toimintaamme

 
One of the biggest challenges
Climate changes and scarcity put pressure on water resources. To reverse this development requires collaboration across fields of expertise, behavioural changes and political reforms.
Water – one of the 21st century’s biggest challenges
Integrated water management
According to experts in this feature article, we need efficient, integrated water management if water is to become more universally accessible.
The world is thirsty for integrated water management

 

A model city for water management
From a fledging nation with limited land to collect and store rainwater, Singapore has come a long way in grappling with challenges like water shortages, pollution and widespread flooding in the 60s and 70s. Learn how in this case example.
Singapore - A model city for water management
High quality water supply
The Danish Water Sector leads the way in regard to supply security and drinking water quality. New requirements are introduced to ensure high quality management at all waterworks.
How to achieve high quality water supply

Ota yhteyttä

Kai Vakkila, Ramboll
Kai Vakkila
Johtaja, vesi
+358 40 550 4177
kai.vakkila@ramboll.fi