dcsimg Vuotovesiselvitykset - Ramboll Finland Oy
      
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuotovesiselvitykset

 
 

Vuotovesiselvitykset ovat verkostojen kuntoselvityksiä, joilla paikallistetaan vuotavimmat linjaosuudet. Viemäriverkostojen vuotovesiselvitysten märän ajan mittausten optimaalinen ajankohta on keväällä. Selvityksillä paikallistetaan verkostosta vuotavimmat linjaosuudet analysoimalla verkostokarttaa, maaperätietoja, pumppaamoilta saatua mittausdataa, käyttötarkkailutietoja sekä haastattelemalla laitoshenkilöstöä. Datan perusteella määritetään vuotavimmat pumppaamoalueet ja saadaan tietoa vuotojen muodostumisesta. Tulosten avulla voidaan kohdentaa saneeraustoimia kriittisimmille alueille.

Vuotoja sateiden jälkeen

Pintavalunnasta verkostoon kaivojen kansien ja yläosien kautta pääsevät vedet muodostavat välittömiä vuotoja sateiden jälkeen ja sulamisaikaan. Pohjavalunta puolestaan tihkuu verkostoon hitaammin maaperästä ja pohjavesivuotojen poistaminen edellyttää verkoston saneerausta. Maaperän ominaisuuksilla sekä läpäisemättömillä pinnoilla on merkittävä vaikutus vuotovesien muodostumiseen.

Kentälle silloin, kun vuotovesien määrä on suurimmillaan

Kenttätutkimukset kohdistetaan tunnistetuille vuotavimmille pumppaamoalueille. Kentällä mitataan niin virtaamaa kuin jäteveden laatua. Vuotovedet laimentavat jätevettä, mikä voidaan havaita lämpötilan ja sähkönjohtavuuden alenemina. Kentälle on hyvä päästä silloin, kun vuotovesien määrä on suurimmillaan eli keväällä lumien ja roudan sulaessa tai syyssateiden aikaan. Verrokkimittaukset toteutetaan kuivempana aikana. Vuotavimmille linjaosuuksille voidaan kohdistaa tarkempia tutkimuksia, kuten savukokeita tai tv-kuvauksia.

Saneeraussuunnittelussa huomioidaan taloudellinen näkökulma

Pumppausketjujen alkupään vuotavimmat osuudet kannattaa saneerata ensin, sillä vuotovesien vaikutukset energiankulutukseen kertautuvat. Vuotovesiä vähennetään lisäksi tehostamalla hulevesien hallintaa ja suosimalla paikallisia hallintamenetelmiä. Samalla vaikutetaan positiivisesti jätevedenpuhdistamon prosessin toimintaan ja helpotetaan lupaehtojen saavuttamista.

Suvi Virta
Projektipäällikkö
040 140 8423
suvi.virta@ramboll.fi
Leena Vihavainen
Projektipäällikkö
050 382 9011
leena.vihavainen@ramboll.fi