dcsimg Tulvariskien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulvariskien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Suomessa ilmastonmuutoksen uskotaan lisäävän sateita, muuttavan vesistöjen hydrologiaa sekä nostavan merenpintaa. Sään ääri-ilmiöiden yleistyminen kasvattaa tulvariskiä nykyisestä ja voi lisätä vesistö-, meri- ja hulevesitulvien esiintyvyyttä. 
Ilmastonmuutos ja hulevesien hallinta
 
 

Tulvariskien hallinnan palvelumme

Palvelumme kattavat koko tulvariskien hallinnan prosessin ja siihen liittyvän suunnittelun alustavista arvioinneista hallintasuunnitelmiin sekä hallintatoimenpiteiden suunnitteluun. Asiantuntijamme ovat käytettävissä hankkeen kaikissa vaiheissa: esiselvityksistä ja -arvioinneista suunnitteluratkaisuihin, lainsäädännöllisiin lupaprosesseihin sekä jälkiarviointeihin.

• Tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset
• Tulvariskien hallintasuunnitelmat
• Padotus- ja juoksutusselvitykset
• Hydraulinen 1D-, 2D-, ja 3D-mallinnus

• Hulevesistrategiat ja suunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Toteutamme tulvariskeihin liittyviä suunnitteluhankkeita ympäri Suomen. Meillä on vahva paikallistuntemus lähes kaikista Suomen vesistöistä ja rannikkoalueista. Hallintasuunnitelmien laadinnassa tarjoamme palveluitamme aina sidosryhmätyöyhteistyöstä, ympäristöselostuksiin ja suunnitelmien viimeistelyyn.

Hulevesi- ja rankkasadetulvien hallinta

Hulevesitulvien ja -riskien hallinnan palvelumme kattavat koko prosessin ja siihen liittyvän suunnittelun ulottuen kunnan kattavista tulvastrategioista kiinteistökohtaisiin toteutussuunnitelmiin.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Autamme asiakkaitamme kartoittamaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja löydämme ratkaisuja niiden hallintaan sekä niihin sopeutumiseen. Investoinnit ilmastonkestävään rakentamiseen auttavat turvaamaan hyvinvointia ja ehkäisemään sään ääri-ilmiöiden ja tulvien aiheuttamia henkilö- ja materiaalivahinkoja sekä niihin liittyviä kustannuksia. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on mukana kaikissa Rambollin palveluissa.
Ilmastonmuutos ja hulevesien hallinta

Ota yhteyttä

Piia Sassi-Päkkilä
Projektipäällikkö
040 132 1415
piia.sassi-pakkila@ramboll.fi
Thomas Banafa
Suunnittelija, vesitaloudellinen suunnittelu
+358 40 153 6392
thomas.banafa@ramboll.fi
Tommy Nyman, Ramboll Finland
Tommy Nyman
Ryhmäpäällikkö, vesi- ja rantarakentaminen
+358 40 5322 629
tommy.nyman@ramboll.fi