dcsimg Teollisuuden vedet ja jätevedet - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teollisuuden vedet ja jätevedet

Ramboll on maailmanlaajuisesti merkittävä ja tunnustettu teollisuusjätevesien käsittelyn toteuttaja. Asiakkainamme on suuria ja kansainvälisiä teollisuusalojen yrityksiä muun muassa elintarvike-, kemian-, öljy- ja massa- sekä paperiteollisuudesta. Globaalin asiantuntijaverkostomme avulla voimme tarjota asiakkaillemme parhaan osaamisen maailmalla käytännössä todennetuista uusista prosessiratkaisuista ja tekniikoista.

 
Teollisuuden vedet ja jätevedet
 
 

Teollisuuden vesihuoltoon liittyvät palvelumme

Teollisuusvesiryhmämme asiantuntijat ymmärtävät ainutlaatuisten ja hankalasti käsiteltävien teollisuusvesien erityisvaatimukset. Palveluvalikoimamme sisältää tekniset ratkaisut, operatiivisen tuen ja laadunvalvontamenettelyt veden kiertokulun kaikkiin vaiheisiin – vedenhankinnasta prosessointiin ja käsittelyyn sekä laitokselta pois johtamiseen tai uudelleen käyttöön.

 • Innovatiiviset ja BAT-periaatteen huomioivat tekniikkaselvitykset ja -vertailut
 • Konsepti- ja yleissuunnittelu sekä kannattavuustarkastelut
 • Toteutussuunnittelu kokonaisuutena tai tekniikka-alueittain
 • Prosessiratkaisujen varmentaminen laboratorio- ja pilot-mittakaavan testeillä
 • Prosessiongelmien selvittäminen ja operatiivinen tuki
 • Tuotannon muutostilanteiden vaikutusten arviointi
 • Pullonkaula-analyysit ja kapasiteettitarkastelut
 • Vedenlaadun karakterisointitutkimukset ja muu vesianalytiikka
 • Veden, energian ja resurssien käytön tehokkuusauditoinnit ja tehostamissuunnittelu
 • Hiilitasetarkastelut
 • Prosessien ohjauksen ja operoinnin optimointipalvelut
 • Standardoidut ja ohjelmalliset riskitarkastelumenetelmät ja työturvallisuusauditoinnit
 • Tarjouskilpailutus
 • Lupaprosessit, muut viranomaisselvitykset ja teollisuusjätevesisopimukset
 • Projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta
 • Käyttöönotto- ja käyttötukipalvelut
 • Sammutusvesien ja hulevesien hallinta

Ota yhteyttä

Kari Koistinen
Projektipäällikkö
040 480 8904
kari.koistinen@ramboll.fi
Pertti Keskitalo
Johtava asiantuntija, kestävän kehityksen palvelut
+358 40 059 6411
pertti.keskitalo@ramboll.fi
Teemu Koskinen, Ramboll Finland
Teemu Koskinen
Projektipäällikkö,vesihuolto-ja ympäristötutkimusprojektit
+358 40 515 7652
teemu.koskinen@ramboll.fi
Jyri Rautiainen, vesi, Ramboll Finland
Jyri Rautiainen
Yksikönpäällikkö, vesihuolto, prosessisuunnittelu, Savonlinna
+358 50 070 5337
jyri.rautiainen@ramboll.fi
Rissanen Niko, vesi, Ramboll Finland
Niko Rissanen
Johtava prosessiasiantuntija, jätevedenkäsittely
+358 40 562 9767
niko.rissanen@ramboll.fi
www.ramboll.fi