dcsimg Veden ja jäteveden käsittelyprosessit ja laitokset - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veden ja jäteveden käsittelyprosessit ja laitokset

Suomessa olemme tottuneet siihen, että talousvetemme on laadukasta ja puhdasta. Ramboll on edelläkävijä uusien puhdistustekniikoiden ja ratkaisujen hyödyntämisessä. Tavoitteenamme on, että vedenkäsittelylaitokset ovat Suomessa tulevaisuudessakin maailman huippuluokkaa.
 
Veden ja jäteveden käsittelyprosessit sekä laitokset
 
 

Kansainvälistä jäteveden käsittelyn ja laitossuunnittelun osaamista

Rambollin laitossuunnittelun palveluverkosto kattaa koko Suomen. Hyödynnämme myös kansainvälistä osaamistamme toteutetuista käsittelyratkaisuista ja tutkimuksista. Olemme kärkimaita muun muassa lääke- ja haitta-aineiden poiston tutkimisessa, kalvosuodatuksen soveltamisessa, rejektivesien erilliskäsittelyssä, kantoaineteknologiassa, lietteen jatkokäsittelymenetelmissä ja hyödyntämisessä sekä jätevesien ja lietteiden sisältämien ravinteiden talteenottoprosesseissa.

Digitalisaatio ja tietomallinnus laitossuunnittelussa

Toimeksiantomme vaihtelevat yksittäisistä prosessiongelmien ratkaisuista ja laitehankinnoissa avustamisesta laitosten kokonaisvaltaiseen toteutussuunnitteluun. Pyrimme tehostamaan yhdessä asiakkaidemme kanssa prosessien toimintaa ja energia- ja resurssitehokkuutta. Olemme edelläkävijöitä digitalisaation ja prosessien mallintamisen hyödyntämisessä.

Laitossuunnittelussa toimimme lähes poikkeuksetta 3D-ympäristössä.  Rakentamisen tietomallinnus  tuo suunnitteluun ja loppukäyttäjälle useita merkittäviä etuja, kuten suunnitteluprosessin selkeyttäminen ja nopeuttaminen, suunnitelmien havainnollisuus ja niiden mahdollinen jatkohyödyntäminen erilaisissa käytön aikaisissa sovelluksissa. Laitosten laserkeilaus ja kopterikuvaus -palvelumme yhdistettynä 3D-suunnitteluun tuovat lisäarvoa hankkeisiin. 

Palvelumme

Ydinosaamistamme on kokonaisvaltainen laitossuunnittelu. Teemme laitossuunnittelua muun muassa talousveden valmistukseen, uimahalli- ja kylpylävesiin, jäteveden käsittelyyn sekä lietteiden, orgaanisten jätteiden ja biokaasun hyödyntämiseen liittyen. Tämän lisäksi palvelemme kaikissa muissa laitosten käyttöön, optimointiin ja tarkkailuun liittyvissä asioissa.

 • Esi- yleis- ja toteutussuunnittelu
 • Tarjouspyyntöjen valmistelu ja kilpailuttaminen
 • Prosessien ohjauksen ja operoinnin optimointipalvelut
 • Velvoite- ja käyttötarkkailut
 • Prosessien mallinnus ja simulointi
 • Kehitys- ja tutkimushankkeet
 • Laitosten laserkeilaus ja kopterikuvaus
 • Laitosten ja viemärien hajumittaukset, -selvitykset ja suunnnitelmat
 • Laitosten riskienhallintamenettelyt (mm. WSP- ja SSP-työkalujen käyttö)
 • Lupaprosessit ja viranomaisselvitykset
 • Projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta
 • Käyttöönotto- ja käyttötukipalvelut 
Veden ja jäteveden käsittelyprosessit sekä laitokset

Ota yhteyttä

Teemu Koskinen, Ramboll Finland
Teemu Koskinen
Projektipäällikkö,vesihuolto-ja ympäristötutkimusprojektit
+358 40 515 7652
teemu.koskinen@ramboll.fi
Rissanen Niko, vesi, Ramboll Finland
Niko Rissanen
Johtava prosessiasiantuntija, jätevedenkäsittely
+358 40 562 9767
niko.rissanen@ramboll.fi
www.ramboll.fi
Jyri Rautiainen, vesi, Ramboll Finland
Jyri Rautiainen
Yksikönpäällikkö, vesihuolto, prosessisuunnittelu, Savonlinna
+358 50 070 5337
jyri.rautiainen@ramboll.fi
Jukka Jokihaara
Yksikönpäällikkö
040 658 3242
jukka.jokihaara@ramboll.fi