Veden ja jäteveden käsittelyprosessit sekä laitokset

Suomessa olemme tottuneet siihen, että talousvetemme on laadukasta ja puhdasta. Ramboll on edelläkävijä uusien puhdistustekniikoiden ja ratkaisujen hyödyntämisessä. Tavoitteenamme on, että vedenkäsittelylaitokset ovat Suomessa tulevaisuudessakin maailman huippuluokkaa.

Ota yhteyttä

Teemu Koskinen, Ramboll Finland

Teemu Koskinen

Ryhmäpäällikkö, vesihuollon prosessi- ja laitossuunnittelu
P: +358 405 157 652

Niko Rissanen

Johtava prosessiasiantuntija, jätevedenkäsittely
P: +358 40 562 9767

Jyri Rautiainen

Yksikönpäällikkö, vesihuolto, prosessisuunnittelu, Savonlinna
P: +358 50 070 5337
Jukka Jokihaara

Jukka Jokihaara

Yksikönpäällikkö, vesihuolto
P: +358 406 583 242

Kansainvälistä jäteveden käsittelyn ja laitossuunnittelun osaamista

Rambollin laitossuunnittelun palveluverkosto kattaa koko Suomen. Hyödynnämme myös kansainvälistä osaamistamme toteutetuista käsittelyratkaisuista ja tutkimuksista. Olemme kärkimaita muun muassa lääke- ja haitta-aineiden poiston tutkimisessa, kalvosuodatuksen soveltamisessa, rejektivesien erilliskäsittelyssä, kantoaineteknologiassa, lietteen jatkokäsittelymenetelmissä ja hyödyntämisessä sekä jätevesien ja lietteiden sisältämien ravinteiden talteenottoprosesseissa.

Digitalisaatio ja tietomallinnus laitossuunnittelussa

Toimeksiantomme vaihtelevat yksittäisistä prosessiongelmien ratkaisuista ja laitehankinnoissa avustamisesta laitosten kokonaisvaltaiseen toteutussuunnitteluun. Pyrimme tehostamaan yhdessä asiakkaidemme kanssa prosessien toimintaa ja energia- ja resurssitehokkuutta. Olemme edelläkävijöitä digitalisaation ja prosessien mallintamisen hyödyntämisessä.

Laitossuunnittelussa toimimme lähes poikkeuksetta 3D-ympäristössä.  Rakentamisen tietomallinnus  tuo suunnitteluun ja loppukäyttäjälle useita merkittäviä etuja, kuten suunnitteluprosessin selkeyttäminen ja nopeuttaminen, suunnitelmien havainnollisuus ja niiden mahdollinen jatkohyödyntäminen erilaisissa käytön aikaisissa sovelluksissa. Laitosten laserkeilaus ja kopterikuvaus -palvelumme yhdistettynä 3D-suunnitteluun tuovat lisäarvoa hankkeisiin. 

Palvelumme

Ydinosaamistamme on kokonaisvaltainen laitossuunnittelu. Teemme laitossuunnittelua muun muassa talousveden valmistukseen, uimahalli- ja kylpylävesiin, jäteveden käsittelyyn sekä lietteiden, orgaanisten jätteiden ja biokaasun hyödyntämiseen liittyen. Tämän lisäksi palvelemme kaikissa muissa laitosten käyttöön, optimointiin ja tarkkailuun liittyvissä asioissa.

 • Esi- yleis- ja toteutussuunnittelu
 • Tarjouspyyntöjen valmistelu ja kilpailuttaminen
 • Prosessien ohjauksen ja operoinnin optimointipalvelut
 • Velvoite- ja käyttötarkkailut
 • Prosessien mallinnus ja simulointi
 • Kehitys- ja tutkimushankkeet
 • Laitosten laserkeilaus ja kopterikuvaus
 • Laitosten ja viemärien hajumittaukset, -selvitykset ja suunnnitelmat
 • Laitosten riskienhallintamenettelyt (mm. WSP- ja SSP-työkalujen käyttö)
 • Lupaprosessit ja viranomaisselvitykset
 • Projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta
 • Käyttöönotto- ja käyttötukipalvelut 

Hankkeitamme

Tampereen maauimala

Ramboll suunnittelee Tampereen maauimalan talotekniikan ja vedenkäsittelyn ratkaisut.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut