dcsimg Vesihuollon kehittäminen, hallinto ja talous - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesihuollon kehittäminen, hallinto ja talous

Tehokkaassa vesihuollon hallinnossa huomioidaan sekä tekniset ratkaisut että talouden tasapaino veden määrän ja laadun suojelussa.

 
 
 

Laaja kokemuksemme vesilaitosten tukemisesta ja vesihuoltosuunnitelmien kehittämisestä auttaa meitä muuttamaan tiukentuneet vaatimukset käytännön ratkaisuiksi. Käytämme työssämme uusimpia paikkatietojärjestelmätyökaluja ja tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä digitaalisia työkaluja omaisuuden hallintaan ja strategiseen suunnitteluun.

Vesihuollon kehittäminen, ohjaaminen ja strateginen suunnittelu

Kuntien vastuulla on kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja niin, että vesihuoltolain tavoitteet toteutuvat. Kehittämissuunnitelman sisältö räätälöidään palvelemaan mahdollisimman hyvin juuri kyseessä olevan kunnan tai alueen tarpeita, esimerkiksi:

  • Vesihuollon tunnuslukujen päivittäminen, tavoitteet ja omistajaohjaus
  • Vesihuollon taloudellisuus ja maksutasojen määrittäminen 
  • Nykyisten verkostojen kapasiteettitarkastelu 
  • Varautuminen ja toimintavarmuuden parantaminen
  • Vesiosuuskuntien nykytilanteen ja toimintaedellytysten selvittäminen sekä kehittämissuositukset
  • Vesihuollon varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Hallinta, käyttö ja ylläpito

Vedenjakelujärjestelmien suunnitelmallinen käyttö ja järjestelmällinen ylläpito ehkäisevät useimmat ongelmat ja säästävät resursseja.

Kehittämämme kirjanpito- ja mittausjärjestelmän avulla vesilaitos pystyy ohjaamaan verkostojen hallintaa. Lisäksi Ramboll tarjoaa paikkatietojärjestelmään perustuvan ohjelmiston putkistojen ja vuotojen rekisteröintiin, putkistojen saneeraukseen ja vedenjakelun suunnitteluun.

Energiaoptimointi on toimivan vesilaitoksen tärkeä osa-alue. Painepiirien perustaminen jakelujärjestelmään hydraulisen mallinnuksen avulla voi vähentää putkirikkoja merkittävästi ja pienentää pumppu- ja paineenkorotusasemien energiankulutusta.

Varautuminen häiriötilanteisiin

Vesihuoltolaitoksilla tulee olla ajan tasalla oleva suunnitelma häiriötilanteiden varalle. Varautumis- ja erityistilannesuunnitelmien avulla parannetaan vesilaitoksen toimintavarmuutta poikkeustilanteissa. Rambollin asiantuntijoilla on laajaa osaamista riskienhallinnan ja varautumisen suunnittelusta sekä varautumisperehdytysten järjestämisestä laitoksen omassa toimintaympäristössä.

Häiriötilanteisiin varautumista suunniteltaessa vierailemme vesilaitoksella ja käymme prosessit läpi yhdessä laitoksen käyttäjien kanssa sekä määritämme toimitusketjun heikoimmat ja kriittisimmät kohdat. Käytössämme on työkalu talousveden (water safety plan, WSP) ja jäteveden (sanitation safety plan, SSP) riskienhallintaan. Tulosten perusteella laadimme laitokselle suunnitelman, jonka tavoitteena on hallita, poistaa tai pienentää merkittävästi havaittuja riskejä.

Ota yhteyttä

Jyri Rautiainen, vesi, Ramboll Finland
Jyri Rautiainen
Yksikönpäällikkö, vesihuolto, prosessisuunnittelu, Savonlinna
+358 50 070 5337
jyri.rautiainen@ramboll.fi
Henri Paatela, vesi, Ramboll Finland
Henri Paatela
Yksikönpäällikkö, vesihuolto ja vedenkäsittelylaitosten koneistosuunnittelu
+358 40 672 6348
henri.paatela@ramboll.fi
Osmo Niiranen, vesi, Ramboll Finland
Osmo Niiranen
Johtava asiantuntija, yksikönvarapäällikkö,vesihuollon yleissuunnittelu
+358 40 508 7588
osmo.niiranen@ramboll.fi
Leena Vihavainen
Projektipäällikkö
050 382 9011
leena.vihavainen@ramboll.fi
Sari Suvanto
Ryhmäpäällikkö
040 136 6543
sari.suvanto@ramboll.fi
Suvi Virta
Projektipäällikkö
040 140 8423
suvi.virta@ramboll.fi