dcsimg Vesivarat ja vedenhankinta - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesivarat ja vedenhankinta

Vesihuollossa hyödynnettävät pohjavesivarat sijoittuvat usein asutuskeskuksiin, jolloin pohjaveden laatuun kohdistuu ihmisen toiminnasta johtuvia uhkatekijöitä ja riskejä. Väestön keskittyminen myös lisää tarvetta käytössä olevien pohjavesiesiintymien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Pohjavesivarojen hyödyntäminen ja pohjavesialueiden suojelu edellyttävät monipuolista asiantuntemusta sekä yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken.

 
Vesivarat ja vedenhankinta
 
 

Kokonaisvaltaista vedenhankintaan liittyvää osaamista

Asiantuntijamme palvelevat vedenhankintaan, pohjavesiselvityksiin, pohjavesitarkkailuihin, vesistöseurantaan, hydrologiseen mallinnukseen sekä vesivarojen suojeluun ja kunnostukseen liittyvissä tarpeissa ja haasteissa. Toteutamme tutkimukseen, suunnitteluun ja tarkkailuun liittyviä hankkeita niin vesilaitoksille, kunnille ja kaupungeille, yrityksille kuin yksityisille tahoille. Toteutamme tarvittaessa vedenottohankkeen vaiheet kokonaisvaltaisesti tutkimuksista laitossuunnitteluun. Autamme asiakkaitamme valitsemaan hankkeisiin taloudellisimmat ja energiatehokkaimmat ratkaisut.

Pohjaveteen ja vedenhankintaan liittyvät palvelumme

• Vesilupahakemukset
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
• Pohjaveden virtausmallinnus
• Maaperän 3D-rakennemallinnus
• Pohjavesitarkkailut
• Pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
• Pohjavesivaikutusten ja riskien arviointi
• Pohjavedenhankintatutkimukset
• Tekopohjavesitutkimukset
-> Lue lisää pohjavesitutkimuksista

Veden uudelleenkäyttö

Maailmassa esiintyy vakavia ongelmia rajallisten vesivarojen vuoksi. Ramboll on toiminut asiantuntijana veden uudelleenkäytössä esimerkiksi sadeveden hyödyntämisessä, jolloin on voitu varmistaa alueellisesti riittävä vedensaanti. Rambollin pääkonttorissa Kööpenhaminassa sadevettä käytetään yhtiön oman vedenkulutuksen vähentämiseksi.

Vesistöihin ja pintavesiin liittyvät palvelumme

Vesistötutkimuksen palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laatuun liittyvät tutkimukset, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä järvi- ja virtavesikunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta.
-> Lue lisää vesistötutkimuksista


Ota yhteyttä

Osmo Niiranen, vesi, Ramboll Finland
Osmo Niiranen
Johtava asiantuntija, yksikönvarapäällikkö,vesihuollon yleissuunnittelu
+358 40 508 7588
osmo.niiranen@ramboll.fi
Jarmo Koljonen
Yksikönpäällikkö, Site solutions
0400 355 217
jarmo.koljonen@ramboll.fi
Sanna Sopanen
Ryhmäpäällikkö, vesistötutkimukset
050 3078 579
sanna.sopanen@ramboll.fi
Virve Kupiainen
Suunnittelija
044 556 9196
virve.kupiainen@ramboll.fi