dcsimg Ilmanlaatu - Ramboll Finland Oy
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmanlaatu

Tietämys ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista ilmiöistä on lisääntynyt, ja ilmanlaatuongelmia on pystytty ratkaisemaan viime vuosikymmeninä sekä Suomessa että maailmalla. Siitä huolimatta ilman epäpuhtaudet ovat yhä merkittävä uhka ilmastolle, ympäristölle ja terveydelle. Ennakoivalla ilmanlaatuun liittyvällä suunnittelulla voidaan paitsi pienentää haitallisista vaikutuksista aiheutuvia kokonaiskustannuksia, myös parantaa elämisen laatua. 
Ilmanlaatu selvitykset ja tutkimus, ilmanlaadun hallinta
 
 

Ramboll tekee työtä paremman ilmanlaadun puolesta maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston voimin. Suomessa meillä on korkeatasoista ilmanlaatuun sekä sen tutkimukseen ja mittaukseen liittyvää teknistä ja tieteellistä osaamista.

Ilmanlaadun palveluitamme

Ilmanlaadun hallinta

Ilmanlaadun ja ilmapäästöjen hallinnan laiminlyönnistä aiheutuu tarpeetonta ympäristön kuormitusta ja taloudellisia menetyksiä. Ilmanlaadun osaajamme ovat asiantuntijoita toiminnan ilmanlaatuvaikutusten seurannassa ja päästöjen hallinnassa. Tunnemme säädökset ja määräykset, ja mikä tärkeintä - niiden taustan ja tarkoituksen.

Mallinnus

Ilmapäästöjen leviämismallinnusohjelmat ovat tehokkaita työkaluja, jotka ovat nykyään kenen tahansa hankittavissa ja käytettävissä. Luotettava mallinnus vaatii kuitenkin vahvaa erityisosaamista. Meillä Rambollissa on ilmanlaatuun liittyvästä mallinnuksesta kokemusta jo vuosikymmenten ajalta. Asiantuntijamme ovat mukana mallinnusohjelmien kehitystyössä, esimerkkinä kehittämämme CAMx-malli.

Ilmanlaadun mittaus ja tarkkailu

Raja-arvojen tai lupamääräysten täyttymisen todentaminen edellyttää usein mitattuja tuloksia. Mittaukset ja seurannat ovatkin olennainen osa ilmanlaadun tutkimusta. Meillä on laaja kokemus mittaamisesta erilaisissa kohteissa, niin päästöjen kuin ilmanlaadun osalta. Ratkaisemme myös harvinaisempia ilmanlaatuongelmia, tarvittaessa yhteistyössä ympäristölaboratorion asiantuntijoiden kanssa. Päästömittausryhmämme toimivat viidellä paikkakunnalla Suomessa.

Sisäilman laatu

Sisäilmaosaamisemme lähtökohta on kokonaisvaltaisuus. Tunnemme sisäilman laatua heikentävien epäpuhtauksien syntymekanismit, ja miten ne vaikuttavat terveyteen. Asiantuntijamme ovat rakennusterveyden, haitta-aineiden kartoituksen ja kuntotutkimuksen erikoisosaajia. Lue lisää sisäilmatutkimuksista ja konsultoinnista

Eerik Järvinen
Yksikönpäällikkö, Ilmanlaatu
040 719 9010
eerik.jarvinen@ramboll.fi
Jari Hosiokangas
Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
040 584 4284
jari.hosiokangas@ramboll.fi