Ilmanlaatu

Tietämys ilmanlaadusta on lisääntynyt. Siitä huolimatta ilman epäpuhtaudet ovat yhä merkittävä uhka ilmastolle, ympäristölle ja terveydelle. Ennakoivalla ilmanlaatuun liittyvällä suunnittelulla voidaan pienentää haitallisista vaikutuksia ja parantaa elämisen laatua.

Ota yhteyttä

Eerik Järvinen

Yksikönpäällikkö, Ilmanlaatu
P: +358 40 719 9010

Jari Hosiokangas

Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
P: +358 40 584 4284

Ramboll tekee työtä paremman ilmanlaadun puolesta maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston voimin. Suomessa meillä on korkeatasoista ilmanlaatuun sekä sen tutkimukseen ja mittaukseen liittyvää teknistä ja tieteellistä osaamista.

Ilmanlaadun palveluitamme

Ilmanlaadun hallinta

Ilmanlaadun ja ilmapäästöjen hallinnan laiminlyönnistä aiheutuu tarpeetonta ympäristön kuormitusta ja taloudellisia menetyksiä. Ilmanlaadun osaajamme ovat asiantuntijoita toiminnan ilmanlaatuvaikutusten seurannassa ja päästöjen hallinnassa. Tunnemme säädökset ja määräykset, ja mikä tärkeintä - niiden taustan ja tarkoituksen.

Mallinnus

Ilmapäästöjen leviämismallinnusohjelmat ovat tehokkaita työkaluja, jotka ovat nykyään kenen tahansa hankittavissa ja käytettävissä. Luotettava mallinnus vaatii kuitenkin vahvaa erityisosaamista. Meillä Rambollissa on ilmanlaatuun liittyvästä mallinnuksesta kokemusta jo vuosikymmenten ajalta. Asiantuntijamme ovat mukana mallinnusohjelmien kehitystyössä, esimerkkinä kehittämämme CAMx-malli.

Ilmanlaadun mittaus ja tarkkailu

Raja-arvojen tai lupamääräysten täyttymisen todentaminen edellyttää usein mitattuja tuloksia. Mittaukset ja seurannat ovatkin olennainen osa ilmanlaadun tutkimusta. Meillä on laaja kokemus mittaamisesta erilaisissa kohteissa, niin päästöjen kuin ilmanlaadun osalta. Ratkaisemme myös harvinaisempia ilmanlaatuongelmia, tarvittaessa yhteistyössä ympäristölaboratorion asiantuntijoiden kanssa. Päästömittausryhmämme toimivat viidellä paikkakunnalla Suomessa.

Sisäilman laatu

Sisäilmaosaamisemme lähtökohta on kokonaisvaltaisuus. Tunnemme sisäilman laatua heikentävien epäpuhtauksien syntymekanismit, ja miten ne vaikuttavat terveyteen. Asiantuntijamme ovat rakennusterveyden, haitta-aineiden kartoituksen ja kuntotutkimuksen erikoisosaajia. Lue lisää sisäilmatutkimuksista ja konsultoinnista

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut